שמואל שלם נ. בטוח לאומי-סניף


 

   

בתי הדין לעבודה

בל 004369/06

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב - יפו

 

07/04/2009

תאריך:

כב' השופטת ד"ר אריאלה גילצר-כץ

נ.צ. (מ') – הגב' שליסל הדסה

נ.צ. (ע') – ד"ר רוזנטל אליעזר

בפני:

 


התובע

שמואל שלם

בעניין:


 

עו"ד הראל ניצן

ע"י ב"כ

 


 

 

נ  ג  ד

 

 

הנתבע

המוסד לביטוח לאומי

 


 

עו"ד יפית מזרחי-לוי

ע"י ב"כ

 

 

פסק-דין

בפנינו תביעה בה מתבקש בית הדין להכיר בירידה בשמיעתו של התובע ובטנטון ממנו סובל בגדר תאונת עבודה.

 

העובדות:

1.         התובע יליד 30.6.52, עבד במשך 31 שנים בשירותי כבאות ככבאי מבצעים.

 

2.         התובע היה חשוף לרעש מזיק מיום תחילת עבודתו במשך כל יום העבודה.

 

3.         במשך שנת 2004 החל התובע לסבול מירידה קשה בשמיעה וטנטון בשתי האוזניים.

 

4.         התביעה לנתבע הוגשה ביום 19.7.05.

 

טענות הצדדים:

לטענת התובע, התיקון לחוק הביטוח הלאומי – סעיף 84א' (2), אשר קובע כי תנאי להכרה בירידה בשמיעה הוא שכושר השמיעה פחת בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת משתי האוזניים, אינו חל במקרה דנן. החוק תוקן ביום 11.4.05, כאשר התובע מציין כי תאריך הפגיעה הינו 19.10.04, קרי חצי שנה טרם שינוי החוק.

לטענת התובע, הוא עמד בדרישות החוק בטרם התיקון ועל כן יש להכיר בתביעתו.

 

לטענת הנתבע, המועד הקובע לעניין סעיף 84 א' (א) (2) לחוק הביטוח הלאומי הוא מועד הגשת התביעה לנתבע, לכן התיקון לחוק חל בעניינו של התובע והוא אינו עומד בדרישות הסף של סעיף 84 א'.

 

הכרעה:

לאחר שעיינו בטענות הצדדים, בחוות הדעת שהוגשה ע"י התובע מאת ד"ר שמואל הלברטל, רופא א.א.ג., באנו לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות.

 

סעיף 84 א' (א) לחוק הביטוח הלאומי קובע:

 

            84א. (א)  אין רואים בליקוי שמיעה שעקב חשיפה לרעש, תוצאה של פגיעה בעבודה אלא אם כן התקיימו כל אלה:

               (1)   המבוטח נחשף בעבודתו לרעש התקפי ומתמשך, העולה על המותר לפי סעיף 173 בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן – רעש מזיק);

(2)   כושר השמיעה פחת, בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים;

(3)   הוגשה למוסד תביעה להכרה בליקוי השמיעה כפגיעה בעבודה, בתוך 12 חודשים מהיום המוקדם מבין אלה:

(א)   היום שבו תועד הליקוי לראשונה ברשומה רפואית כמשמעה בסעיף 17 בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (בסעיף זה – רשומה רפואית);

(ב)   היום שבו, לדעת הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים כמשמעותן בפרק זה, לפי הענין, החלה הירידה בשמיעה.

 

 

האם המועד הקובע לבדיקת זכאות של תובע הוא יום הגשת התביעה או יום תחילת הליקוי?

 

מעיון בהוראת המעבר עם חקיקת ס' 84 א' לחוק הביטוח הלאומי עולה כי תחילתו של הסעיף, כנוסחו בסעיף 2 (3) בחוק יהיה, ביום כ"א באדר ב' התשס"ה (1 באפריל 2005), והוא יחול לגבי ליקוי שמיעה, שתביעה להכרה בו כתוצאה של פגיעה בעבודה, הוגשה ביום  התחילה ואילך (1.4.05 ואילך).

כלומר המועד הקבוע לתחילתו של סעיף 84 א' הוא מועד הגשת התביעה. לכן משהתביעה דנן הוגשה ביום 19.7.05 חל עליה סעיף 84 א' לאחר התיקון ובדין בחן הנתבע את תביעת התובע לאור סעיף 84 א'.

 

מאחר שאין מחלוקת שכושר השמיעה של התובע לא פחת בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים, כנקבע בסעיף 84א (א) (2), הן על פי חוות דעתו של ד"ר הלברטל והן בבדיקות השמיעה שצורפו ע"י התובע, ברי כי התובע אינו עומד בתנאי סף של סעיף 84 א' (עמ' 2 לחוות הדעת סעיפים 6, 7).

 

סוף דבר – התביעה נדחית.

 

זכות ערעור לצדדים לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום י"ג בניסן, תשס"ט (7 באפריל 2009) בהיעדר הצדדים.

 


______________________

ד"ר אריאלה גילצר כץ, שופטת – אב"ד

___________________

נ.צ. (ע) ד"ר ויזנטל

___________________

נ.צ. (מ) הדסה שליסל

004369/06בל 720 אסף כהן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/801A904D1C699E48422575910055CA20/$FILE/D1DB511CB9D74F0342257561005FCCD3.html
תאריך: 
07/04/09
Case ID: 
4369_6
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : ד"ר אריאלה גילצר כץ
ד"ר אריאלה גילצר כץ
עורכי דין : הראל ניצן יפית מזרחי-לוי
הראל ניצן
יפית מזרחי-לוי
Powered by Drupal, an open source content management system