כספי נ. פרמון


 

   

בתי המשפט


 

תק 002469/08

בית משפט לתביעות קטנות נתניה


 

07/04/2009

תאריך:

כב' השופטת ד"ר רבינוביץ ברון איריס

בפני:

 

 תובע

כספי בועז

בעניין:


 

נ  ג  ד


 

נתבע

פרמון יוסי


 


 


פסק דין

מבוא

1.         התובע, מר בועז כספי, הגיש תביעה על סך 12,000 ¤ כנגד הנתבע, מר יוסי פרמון.

 

2.         לטענת התובע, מסר רכב מסוג דייהטסו אפלאוז שנת ייצור 1982 שמספרו 9601107 (להלן: הרכב) לנתבע והרכב נגנב בעודו ברשות הנתבע. לטענתו, הנתבע אף חייב לפצותו בגין קנסות חניה שנצברו בזמן שהנתבע השתמש ברכב.

 

            הנתבע טוען כי התובע מסר לו את הרכב על מנת שיתקנו וכי הרכב נגנב והוא אינו חייב לפצותו בשל כך.

 

3.         יש לציין, כי התובע טוען כי הינו הבעלים של הרכב, הגם שהרכב רשום על שם מר אליהו ממן. לדבריו, רכש את הרכב מאליהו ממן בעיסקה של החלפת רכבים בשנת 2006. אליהו ממן התייצב בבית המשפט והעיד כי עשה עם התובע עיסקה של החלפת רכבים וכי אינו עוד הבעלים של הרכב אלא הוא נמכר על ידו לתובע. כן הצהיר אליהו ממן כי לא יתבע את הנתבע על כך שהרכב נגנב.

 

4.         אין מחלוקת בין הצדדים כי בשנת 2006, התובע מסר את הרכב לנתבע על מנת שיתקנו והנתבע החליף לרכב את המנוע.

 

5.         לטענת התובע, לאחר שהרכב תוקן ועבר טסט, הרכב נשאר אצלו ליד הבית והוא לא עשה בו שימוש ואף לא עשה לו ביטוח. לדבריו, הנתבע התקשר אליו ביוני או יולי 2007 וביקש ללוות את הרכב. לאחר כשלושה שבועות שהרכב היה ברשותו של הנתבע התקשר אליו התובע ואז מסר לו הנתבע שהרכב נגנב. לטענת התובע, הנתבע ידע שהתובע רכש את הרכב מחבר לעבודה.

 

            לטענת הנתבע, התובע התקשר אליו בשנת 2007 וביקש ממנו שיתקן את הרכב. לדבריו התובע סיפר לו כי הרכב של ביתו. הנתבע נסע לביתו של התובע ומילא מים ברכב. הוא החל בנסיעה והתברר לו שהתיאור של התובע לגבי התקלה לא נכון והמנוע גמור. הוא החנה את הרכב בחניה של תחנת הרכבת וחזר למקום כעבור יומיים וגילה שהרכב לא נמצא במקום שבו השאיר אותו.

 

6.         הצדדים מציגים, אם כן, גירסאות שונות לגבי נסיבות מסירת הרכב לנתבע.

 

            בהתאם לגירסת התובע, יש לראות בנתבע משום שואל. בהתאם להוראות חוק השומרים, התשכ"ז - 1967 שואל אחראי לאובדן הנכס או לנזק יהא הגורם אשר יהא, ובלבד שאחריותו לא תהא חמורה משל מחזיק בנכס שלא כדין .

 

            בהתאם לגירסת הנתבע יש לראות בנתבע משום שומר בשכר שהגדרתו כוללת "שומר נכס המקבל תמורה בעד השמירה או שיש לו בשמירתו טובת הנאה אחרת לעצמו, ואינו שואל, הוא שומר שכר." שומר שכר אחראי לנזק שנגרם לנכס, אך הוא פטור אם אובדן הנכס או הנזק נגרם שלא ברשלנותו.

 

            בדיון שמעתי את הצדדים ואת העדים מטעם התובע.  העיד אליהו ממן ממנו קנה התובע את הרכב. מטעם התובע אף העיד אשר פריג' שהעיד כי הנתבע נהג ברכב אפלאוז שבועיים שלושה ופתאום הנתבע אמר שגנבו לו את הרכב. יש לציין כי העד אמר כי הרכב היה בצבע לבן. הרכב נשוא התביעה היה בצבע ירוק.

 

            לאחר ששמעתי את העדויות, אני מעדיפה את גירסתו של התובע. הגירסה של התובע היתה עיקבית. הגירסה שמסר הנתבע בעדותו בפני שונה מהגירסה שפירט בכתב ההגנה. בכתב ההגנה מסר כי הודיע לתובע כי השאיר את הרכב בתחנת בית יהושע וכי הרכב מרגע זה הסיר את ידיו מטיפול ברכב. עוד כתב כי לאחר שעבר זמן עבר בתחנה וראה כי הרכב איננו עוד במקום. בעדותו בפני העיד הנתבע כי החנה את הרכב בחניה של תחנת הרכב בית יהושע. הנתבע לא ציין כי התקשר בשלב זה לתובע. הוא העיד כי נעל את הרכב וחזר כעבור יומיים והתברר לו כי הרכב לא נמצא במקום שבו החנה אותו וכי אז התקשר לתובע ומסר לו כי הרכב נגנב.

 

            לנוכח האמור, המסקנה היא שיש לראות בנתבע משום שואל, ולאור היקף האחריות של השואל, אני מוצאת כי הנתבע אחראי לנזק שנגרם כתוצאה מגניבת הרכב.

 

7.         בכל הנוגע לערך הרכב שנגנב, צירף התובע מחירון לפיו ערך הרכב נכון ליום 1.7.07 עמד על 10,700 ש"ח. הנתבע טוען כי ערכו של הרכב בכל מקרה לא עלה על 5,000 ¤ ומעבר לכך, כשהרכב נמסר לו היה במצב לא תקין.

 

מדובר ברכב שעבר החלפת מנוע כשנה קודם לכן. לא השתכנעתי כי המחירון משקף את מחירו של הרכב הספציפי ולנוכח האמור אני מעמידה את הפיצוי בגינו על סך של 5,000 ¤.

 

            בכל הנוגע לפיצוי שדרש התובע בגין קנסות, צורפה על ידו הודעת קנס אחת. הודעת הקנס הינה לפקודת הבעלים הרשום של הרכב, אליהו ממן, ולפיכך התובע אינו יכול לתבוע פיצוי בגין הקנס.

 

8.         סיכומו של דבר, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע תוך 30 יום את הסך של  5,000 ¤ וכן הוצאות משפט בסך 550 ¤.

 

            לא ישולם הסכום במועד יתווספו לו הפרשי הצמדה וריבית מהמועד לתשלום ועד התשלום המלא בפועל.

 

ניתן היום י"ג בניסן, תשס"ט (7 באפריל 2009) בהעדר הצדדים

המזכירות תמציא העתקים לצדדים.

 

ד"ר רבינוביץ' ברון איריס,

שופטת

קלדנית – דורית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5051EF345A9933B84225759100563EDF/$FILE/E2EB2D239A1067744225758F002E0C62.html
תאריך: 
07/04/09
Case ID: 
2469_8
Case type: 
תק
סיווגים
שופטים : שופטת
שופטת
Powered by Drupal, an open source content management system