וולך בני נ' א. איילון הנדסת מים ומערכות בע"מ


 

   

בתי המשפט

א  068537/06

בית משפט השלום תל אביב-יפו

 

 

 

כב' השופטת עינת רביד

בפני:

 

 

1. וולך בני

2. וולך הליין

בעניין:

התובעים

רם אורן

ע"י ב"כ עו"ד


 

נ  ג  ד


 

אי. איילון הנדסת מים ומערכות בע"מ

הנתבעת

אלון קורל

ע"י ב"כ עו"ד


 

פסק דין

 

1.      זהו תיק בנושא ליקויי בניה שהתגלו בבריכה שנבנתה על ידי הנתבעת בהזמנת התובעים. הנתבעת היא חברה פרטית אשר עיסוקה תכנון, שיווק והתקנת מערכות מים וספא שונות, לרבות בריכות שחיה ומתקנים דומים. התובעים הם בעלי הזכויות בבית ברחוב הזמיר 21 בכרמיאל ובחצר ביתם בנתה הנתבעת את הבריכה נשוא הדיון. בין התובעים לנתבעת נחתם הסכם ביום 27.11.01 (נספחים א' ו-ב' לתצהיר התובעים) (להלן: "ההסכם") ולפי סעיף 3 להסכם לאחר שהתובעים יבנו בריכה על ידם ועל חשבונם, בהנחיית הנתבעת, הנתבעת תחבר את כל אביזרי הסינון/סחרור של הבריכה ותצפה את הבריכה מצידה הפנימי ביריעות פלסטי-ויניל (להלן: "כיסוי הויניל"). בגין הציפוי ביריעות ויניל חויבו התובעים בסך של 2,950 $ ובגין אביזרי הבריכה ומערכת הסינון והתקנתם חויבו בסך של  3,153 $.

2.      התובעים הגישו חוות דעת של מומחה מטעמם, אינג'יניר יוסף ליברמן (להלן: "מומחה התובעים"), אשר בדק את הבריכה בתאריכים 23.10.05 ו – 31.10.05. מומחה התובעים, מצא כי קיימים מרווחים ובועות אוויר בדופן וברצפה וכן ברצפה הדקורטיבית שבהיקף הבריכה בשפת הדופן העליונה ומכאן שיריעות כיסוי הויניל, שהתקינה הנתבעת אינן צמודות הצמדות מוחלטת לדופן ולרצפת הבריכה. עוד מצא מומחה התובעים כי אין התאמה בין הפתחים ביריעות למיקומם בגוף הבריכה דבר שגרם למתיחה של היריעה לצורך התאמתה לפתחים. לטענת מומחה התובעים, אי ההתאמה נבעה ממדידה לא מדויקת של הבריכה שנעשתה טרם הייצור של היריעות. עוד מצא מומחה התובעים כי גובה המגלשת (סקימר) הינו נמוך מדי. אמצע פתח הגלישה של המים הנמצא בדופן הבריכה, בחלקה העליון אשר ברצועה הדקורטיבית נמצא ברום של כ-22 ס"מ מתחת לשפת הבריכה מצב שגורם לכך שניתן למלא את הבריכה רק עד לגובה של 22 ס"מ מתחת לשפתה מצב שאינו רצוי כיוון שהמצב הרצוי הוא שפני המים יהיו קרובים ככל האפשר לשפת הבריכה העליונה באופן שלא ייווצר הפרש גבהים בכניסה לבריכה. עוד מצא מומחה התובעים כי הקצה העליון של ציפוי הבריכה מסתיים מתחת לאבן בשפת הבריכה ובקצה העליון של היריעה קיים מרווח בין הציפוי לדופן הבריכה באופן שנוצר מפגע של ריחות שמקורו יכול להיות מכניסת מים למרווח הזה והישארותם שם. ליקוי אחרון שמצא מומחה התובעים הוא שהמפסק החשמלי של התאורה התת ימית אשר אמור היה להיות סמוך לבריכה מוקם במיקום לא נוח בחדר הכביסה המרוחק יותר. המומחה ציין כי המיקום הזה נעשה עקב העדר ליווי והנחיה במועד וגם כי בגין המיקום המרוחק נגבה תשלום נוסף של 500 ¤. המומחה הסיק כי הפתרון היחיד בנושא הציפוי הוא החלפה מלאה של הציפוי הקיים וזאת בעלות כוללת של 25,554 ¤ כולל מע"מ. יש לציין כי התביעה עצמה הועמדה על סך 61,000 ¤ כאשר התובעים תובעים בנוסף גם טרחה, טרדה ועוגמת נפש בסך של 36,000 ¤.

3.      הנתבעת טענה כי היות וטענתם העיקרית של התובעים היא כי קיימים בבריכה קפלים וריח רע מאחורי כיסוי הויניל, הרי שהמהנדס אלכס איילון, שהוא מנהלה של הנתבעת (להלן: "המהנדס איילון"), ביקר במקום לאחר קבלת התלונות ביום 12.12.02 ומצא כי אין בסיס לתביעה וכי אין נודף מכיסוי הויניל בבריכה ריח, וריח רע ככל שקיים נובע מנקודת ביוב הממוקמת סמוך לבריכה. עוד טענה הנתבעת כי המהנדס איילון מצא קמטוטים קטנים וצרים בלתי ניתנים לאבחנה בעין בלתי מזוינת וניתנים לתיקון בקלות על ידי הוצאת המים מהבריכה ומתיחת יריעת הויניל. לטענת הנתבעת אכן המים הוצאו והקפלים יושרו בקלות באמצעות מתיחת יריעת הויניל. לטענת התובעים כי הקפלים חזרו, עונה הנתבעת כי היווצרות נוספת של קפלים היא בלתי אפשרית, אלא אם כן נגרמו על ידי גורם חיצוני לבריכה, כגון: חדירת מים חיצונית דרך דופן הבריכה, אשר אינה באחריות הנתבעת שכן הבריכה נבנתה על ידי קבלן מטעם התובעים ו/או חימום יתר של המים בבריכה ו/או שימוש מוגזם בכלור ו/או כימיקלים אחרים בניגוד להוראות השימוש, אשר נקבעו על ידי הנתבעת.

4.      יש לציין כי התובעים הגישו תביעה קודמת בבית משפט לתביעות קטנות, תביעה אשר נמחקה. התובע הצהיר כי הפער בין הסכום שנתבע בתביעה זו לבין הסכום שנקבע בתביעה הקודמת נובע מתקרת הסכום שניתן להגיש לבית משפט לתביעות קטנות.

עדויות התובעים

5.      התובע העיד כי במהלך בניית הבריכה על ידי הקבלן מטעם התובעים היה אמור מהנדס מטעם הנתבעת לתת הוראות לקבלן שביצע את בניית הבטון. אולם למרות בקשות מצד המפקח מטעם התובעים, לא הגיע המהנדס למתן הוראות, אלא רק בשלבים האחרונים של ביצוע הבריכה דבר שגרר צורך בתיקונים נרחבים בעלות של 2,200 ¤. לכן טוענים התובעים כי אם אכן הבטון אינו בנוי כשורה, דבר שנטען על ידי הנתבעת רק לאחר הגשת התביעה, הרי שהדבר נובע מכך שניתנו לקבלן הנחיות לא נכונות או שהליווי לא היה תקין ולא מלא. הנציג של הנתבעת, המהנדס אורי משכית, היה אמור ללוות את בניית הבריכה, כאשר הובהר מראש לנתבעת ולמהנדס משכית, כי התובעים והקבלן מטעמם חסרי כל מומחיות בבניית בריכות. לאחר גמר בניית הבריכה, הנתבעת לקחה מידות להזמנת כיסוי הויניל לציפוי הבריכה. המהנדס משכית לא טען אז, שיש בעיה כלשהי עם הבריכה ורק לקח מדידות והזמין את כיסוי הויניל. גם הנציג הנוסף של הנתבעת שהרכיב את הויניל לא ציין כי הבניה איננה כשורה.

6.      עוד העיד התובע בתצהירו כי אין שום ריח רע מהביוב בחצרו וכי הביוב נבדק לצורך קבלת טופס 4 ונמצא תקין ואטום כראוי. הריח הרע בא מכיסי אוויר שנוצרו בין כיסוי הויניל ודפנות הבריכה. עוד מציין התובע כי הקפלים והמרווחים היו גדולים מאוד ואכן הנתבעת רוקנה את הבריכה וניסתה ליישר את הקפלים, אולם הקפלים חזרו מייד.

7.      התובע העיד עוד כי טענות ההגנה של הנתבעת כי הקפלים הינם תוצאה של גורמים חיצוניים אין להם כל בסיס. אין כל חדירת מים, אין חימום יתר, משום לתובעים כלל לא הייתה מערכת חימום למים בזמן הופעת הליקויים, השימוש בכלור היה תמיד בהתאם להנחיית הנתבעת והם אף בדקו את רמת הכלור באמצעות ערכה שסופקה להם על ידי הנתבעת.

עדויות הנתבעת

8.      הנתבעת העידה את מנהלה, המהנדס איילון, ואף הגישה חוות דעת של אותו מהנדס איילון כחוות דעת מומחה מטעמה. המהנדס איילון העיד כי על פי סעיף 2.1 לנספח להסכם, הרי שמבנה הבריכה צריך היה להבנות על ידי התובעים ועל חשבונם וכי הנתבעת לא תהיה אחראית בשום מקרה למבנה הבריכה. עוד נקבע בהסכם כי הנתבעת תספק הנחיות להכנות הנדרשות למערכת האינסטלציה של הבריכה ולחדר המכונות ולכן טוענת הנתבעת כי אינה אחראית לבניית הבריכה. מהנדס איילון מעיד בענין זה כי הביע באופן מפורש בפני התובעים את מורת רוחו בגין הביצוע הנחות של מבנה הבריכה וכי התובע ידע היטב כי הלבשת ציפוי, אשר הוכן במדויק בחברה המייצרת בקנדה בגזירה מדויקת על ידי מערכות לייזר ובהתאם לתוכניות מחשב מדוייקות, על גבי מבנה שהוכן ברשלנות ובאופן לא מדויק, יגרום לחוסר התאמות מסויימות (ראו סעיף 16 לתצהיר).

9.      חוות דעתו של המהנדס איילון קבעה כי התובעים התעלמו מהנחיות אשר קיבלו מהנתבעת לעניין שמירת המוצר ותיחזוקו והתעלמות זו היא שגרמה לנזקים בגינם הם מלינים. המהנדס איילון מציין בחוות דעתו כי דגם את מי הבריכה וכי תוצאות הדגימה מצביעים על כך שמי הבריכה אינם עומדים בדרישות החוק והתקנות של תנאי התברואה ומשרד הבריאות וכי ישנה ירוקת על הרצפה והקירות דבר שמצביע על רשלנות בטיפול ובתפעול הבריכה. עוד הוא מציין כי באזור נקז הבריכה ניתן להיווכח בבהירות בכתם לבן אשר נפרש על פני מספר מטרים רבועים, אשר מצביע על שימוש מוגזם ולקוי בכלור, אשר גרם להבהרת כיסוי הויניל. שימוש מוגזם בכמויות של חומרי חיטוי ושימוש מוגזם במשאבת החום הניצבת בסמוך לבריכה מצביעים על רשלנות בטיפול הבריכה. עוד קובע המהנדס איילון כי הפעלת משאבת חום מחייבת הקפדה יתרה על ערכי כלור וחומציות כפי שנקבע על גבי המכשיר אשר נמצא בסמוך לבריכה והממצאים ביום הבדיקה הראו כי במקום ערך של 1 עד 1.7 מיליגרם לליטר של כלור, נמצא ערך של 0 מיליגרם לליטר של כלור, אשר לערכי ה-PH, הרי במקום ערך של 7.4 עד 7.8 מיליגרם לליטר נמצא ערך של 8.4, ואשר לאלקליניות הרי שבמקום ערך של 80 עד 100 מיליגרם לליטר נמצא ערך של 240.

10.  באשר לשפת הבריכה והגובה של 22 ס"מ כותב המהנדס איילון, כי ניתן על ידי תוספת של מים להעלות את מפלס המים בתוך הסקימר בכ-6 סנטימטר כך שמפלס המים יעלה ויהיה רק כ-16 ס"מ מתחת לשפת הבריכה וכן מציין המהנדס איילון כי חלק מאותן 22 ס"מ הינם תוספת הגבהה של כ-15 סנטימטר עליונים, שהיא הגבהה מיותרת ומוגזמת, משום שהכלל הוא ששפת הבריכה תהיה גבוהה ב – 3 עד 4 ס"מ מפני הקרקע.

11.  אשר לטענת התובעים בדבר הריח הרע – הרי שמהסיור שערך המהנדס איילון לא מצא עקבות של ריחות לא נעימים לא מתוך הבריכה ולא בסביבתה והסיבה האפשרית לריחות שכאלה הינה אך ורק 4 שוחות ביוב וחדר שירותים הסמוכים לבריכה.

12.  יש לציין כי המהנדס איילון מסכים כי קיימים קפלים על הריצפה אשר מקורם לדעתו בשימוש מוגזם בכימיקלים במתקן החימום ואילו בשאר אזורי הבריכה כיסוי צמוד לדפנות לכל אורכו עד לגובה מילוי המים.

דיון והכרעה

13.  הנתבעת העלתה כנגד טענות התובעים שלוש סיבות אפשריות לבעיית הפרדות כיסוי הויניל, כאשר למעשה אין מחלוקת כי קיימת הפרדות שכזו לפחות בכל הנוגע לרצפת הבריכה (ראו סעיף 5 לחוות דעתו של המהנדס איילון). לפיכך הסוגיה היא האם הוכיחה הנתבעת כי שלוש הסיבות החיצוניות הגורמות, לטענת הנתבעת, לאותה הפרדה, או אחת מהן, אכן התקיימו בבריכה נשוא הדיון.

14.  טענת ההגנה הראשונה היא בעיית קונסטרוקציה הקשורה לבניית שלד הבריכה, שלא נעשתה על ידי הנתבעת, ולטענתה בעקבות הבנייה הלקויה חודרים מים מבחוץ באופן אשר גורם להפרדות יריעות הויניל. טענת ההגנה השנייה, היא חימום יתר של הבריכה והטענה השלישית היא כי לא נשמר ריכוז ה-PH בבריכה באופן תקין.

15.  יש לציין כי המהנדס איילון העיד בחקירתו הנגדית כי לדעתו הגורם המרכזי לליקויים הוא שימוש לא נכון בכימיקלים, כאשר התרומה של קבלן הקונסטרוקציה, אם בכלל, היא זניחה  ומזערית (ראו עמוד 26 שורה 23 לפרוטוקול). לפיכך אדון בראש ובראשונה בטענת השימוש הלא נכון בכימיקלים.

16.  התובע בתצהירו בסעיף 15 (ב) העיד כי הוא ביצע באופן מדויק את כל ההנחיות לגבי תפעול הבריכה. התובע גם נחקר ארוכות בנקודה זו ומחקירתו עלה שהוא משתמש בערכה, אשר ניתנה לו על ידי הנתבעת על פי דף ההנחיות המקורי שלה ובודק את שיעורי ה-PH והכלור על פי ההוראות. בחקירה גם עלה כי התובע, שהוא תושב קנדה, נוסע מפעם לפעם לקנדה ורוכש את בקבוקי החומר הנדרשים, אשר מיוצרים על ידי החברה שסיפקה את הציפוי לבריכה. יש להזכיר כי הציפוי מיוצר בקנדה. נתתי אמון מלא בעדותו של התובע כי הוא אכן שומר כראוי על התחזוקה ועל הבדיקות הנדרשות ומשתמש בערכה המתאימה.

17.  המהנדס איילון ניסה לסתור את עדותו של התובע בהמצאת בדיקות אותן ערך במי הבריכה. צודק ב"כ התובעים בטענותיו כי מדובר בבדיקה שנעשתה לא במעבדה חיצונית מוסמכת, אלא בבדיקת מעבדה שנעשתה על ידי בעל הדין בעצמו כאשר אינו זוכר באיזה מכשיר אלקטרוני הוא השתמש (עמוד 30 שורה 1 לפרוטוקול) ולמרות שלטענתו מדובר במכשיר בדיקה משוכלל, הרי שהמכשיר לא נתן פלט של הבדיקות ולכן אין אפשרות להראות את תוצאות הבדיקות בכתב, אלא רק קיימת עדותו של המהנדס איילון לגבי התוצאות. יתר על כן, לקיחת הדגימות של המים נעשתה בכלי מאולתר לא בכלי שהוכן לכך מלכתחילה, כאשר הכלי נלקח ברכב מכרמיאל עד לביתו של המהנדס איילון. מכאן שתוצאות הבדיקה שערך המהנדס איילון אינן משכנעות ואינן עומדות כנגד עדותו של התובע, אשר נתתי בה, כאמור, אמון.

18.  אשר לטענת הנתבעת כי בעיות הקונסטרוקציה הם שגרמו לבעיה, הרי שאני מקבלת את עמדת התובעים כי היה ומבנה הבריכה לא התאים להדבקת כיסוי הויניל, צריכה הייתה הנתבעת להתריע על כך בפני התובעים בטרם הדבקת כיסוי הויניל. איני מקבלת את טענת המהנדס איילון כי התריע על כך בפני התובע, משום שלו היה עושה זאת מן הסתם הייתה נמצאת הדרך לתקן את הדברים עוד טרם הדבקת כיסוי הויניל והיה זה חוסר מקצועיות מצד הנתבעת לאשר התקנת כיסוי הויניל, כאשר היא יודעת שהמבנה עליו מודבק כיסוי הויניל אינו מתאים למטרתו. לו אכן היה, כטענתה, שהמהנדס איילון התריע על כך בפני התובע, הרי שמן הראוי היה שהנתבעת היתה מעלה נושא זה על הכתב. עוד אציין כי הפניית הנתבעת לסעיף 2.1 לנספח להסכם כפוטר אותה מאחריות למבנה אינו עולה בקנה אחד עם הנוסח שנקבע בסעיף 3 להצעת המחיר ולפיו המבנה ייבנה על פי "הנחיות" הנתבעת. הצעת המחיר גוברת במקרה זה על נוסח הסעיף בנספח להסכם, אשר הוא סטנדרטי בעוד שההצעה היא ספציפית לתובעים. יש לציין שכל המסמכים נוסחו על ידי הנתבעת ומכאן שפועל כנגדה הכלל של פרשנות כנגד המנסח.

19.  אשר לטענת חימום היתר, הרי שאני מקבלת את גרסת התובעים כי מכשיר חימום הבריכה נרכש רק בשנת 2007 מספר שנים לאחר קבלת הבריכה ואף לאחר הבדיקה שערך המומחה מטעם התובעים. לפיכך אין כל קשר בין הפגמים לבין חימום יתר של הבריכה.

20.  מכל האמור לעיל עולה כי הכשל בהתקנת כיסוי הויניל היה כשל של הנתבעת, אשר היא היתה האחראית להתקנת הכיסוי וכי כל הטענות שהעלתה לגבי גורמים חיצונים אשר גרמו לכשל לא התקבלו על ידי כגורמים אשר הוכח כי גרמו לכך. לפיכך, אין מנוס מן הקביעה כי הנתבעת לא ביצעה את עבודתה כראוי והכשלים בהתקנת כיסוי הויניל הינם של הנתבעת בלבד.

21.  אשר לנזק – הרי שלא מצאתי כי הנתבעת טוענת באמצעות המהנדס איילון, כי ניתן לתקן את הנזק בסכומים או באמצעים פחותים מן הסכומים שנטענו בחוות דעתו של מומחה התובעים. לפיכך אני מקבלת בעניין זה במלואה את חוות דעת מומחה התובעים אשר קבע כי יש להחליף החלפה מלאה את הציפוי הקיים וזאת בעלות של 25,554 ¤ (כולל מע"מ).  אשר לתביעה לפצות את התובעים בשל עוגמת נפש, טרחה וטרדה בסכום של 36,000 ¤, הרי שאני מוצאת כי אין מקום לפסוק סכום כה גבוה בשל עוגמת נפש במקרה זה, מה עוד שהתובעים היו מוכנים לוותר על ראש נזק זה כאשר פנו בתביעה לבית המשפט לתביעות קטנות. עוד יש לציין כי לא הוכח ואף לא נטען כי אי אפשר היה להשתמש כלל בבריכה או כי לא נעשה בה שימוש בשל הפגמים בכיסוי הויניל. לפיכך אני מוצאת כי יש מקום לפיצוי בגין עוגמת נפש בסכום של 2,500 ¤.

סוף דבר

22.  הנתבעת תשלם לתובעים סך של 28,054 ¤ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.

23.  בנוסף תשלם הנתבעת לתובעים הוצאות בסך של 1,000 ¤ וכן שכר טרחת עו"ד בסך של 3,500 ¤ בתוספת מע"מ כדין.

24.  הנתבעת תשלם את כל הסכומים שנקבעו בתוך 7 ימים מיום קבלת פסק הדין.

25.  המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ה בניסן, תשס"ט (19 באפריל 2009), בהיעדר הצדדים.

עינת רביד, שופטת

 


 

 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3F7584D47FEC97B54225759D0055F7D1/$FILE/0B1FD52699BFF96E4225759A00311491.html
תאריך: 
19/04/09
Case ID: 
68537_6
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : עינת רביד
עינת רביד
עורכי דין : אלון קורל
אלון קורל
Powered by Drupal, an open source content management system