ארז גלילי נ. חב` שלג לבן בע"מ


 

   

בתי המשפט

עב 003219/08

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע


 

21/04/2009

תאריך:

כב' הנשיא מיכאל שפיצר

בפני:

 

 

ארז גלילי

בעניין:

התובע

אונגר אלעזר

ע"י ב"כ עו"ד


 

נ  ג  ד


 

חברת שלג לבן בע"מ

הנתבעת

פשטי ארז והמתמחה אליהו ביטון

ע"י ב"כ עו"ד


 

התובע וב"כ

ב"כ הנתבעת

סמנכ"ל בנתבעת – מר יוסי סלטר

נוכחים:

 


פרוטוקול

 


הצדדים מודיעים לבית הדין, כי קיבלו את המלצתו הגיעו להסכם פשרה כדלקמן:

1.         מבלי להודות בחבות כלשהי מצידה תשלם הנתבעת לתובע בפשרה סכום של -.15,000 ¤ אשר מתוכם -.12,500 ¤ ישולמו כפיצויי פיטורים והיתרה בגין יתר רכיבי התביעה.

 

2.         הסכום ישולם תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל. השיק ירשם לפקודת ב"כ התובע וישלח לכתובת – רחוב קרן היסוד 27/3 באר שבע מיקוד 84896.

 

3.         עם מתן תוקף של פסק דין להסכם שבין הצדדים, אין לצדדים תביעות כלשהן זה כלפי זה הנובעים מיחסי עובד ומעביד שביניהם, ומסיומם.

 

4.         הצדדים מבקשים מבית הדין ליתן להסכם פשרה זה תוקף של פסק דין.

 

5.         כל צד ישא בהוצאותיו.

________________________                                  _______________________

              התובע וב"כ                                                                 ב"כ הנתבעת

 

פסק דין

 

1.         הנני מאשר את הסכם הפשרה דלעיל ונותן לו תוקף של פסק דין.

 

2.         אין צו להוצאות.

 

3.         האגרה תוחזר על פי התקנות.

 

ניתן  היום 21 באפריל, 2009 (כ"ז בניסן תשס"ט) במעמד הצדדים.

 

מיכאל שפיצר, שופט

נשיא

 

003219/08עב 734 שירה אלון

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/632881BB142663AB4225759F0055EAFA/$FILE/4EB03E1923F298374225759A0047A42A.html
תאריך: 
21/04/09
Case ID: 
3219_8
Case type: 
עב
סיווגים
שופטים : נשיא
נשיא
עורכי דין : אונגר אלעזר פשטי ארז והמתמחה אליהו ביטון
אונגר אלעזר
פשטי ארז והמתמחה אליהו ביטון
Powered by Drupal, an open source content management system