לוי נ. "אגד" אגודה שיתופית


 

   

בתי המשפט

תק 002468/08

בית משפט לתביעות קטנות רחובות

 

28/04/2009

תאריך:

בפני כבוד השופט גדעון ברק

 

  

לוי צבי

בעניין:

התובע

 

 

 


 

נגד

 

 


 

אגד" אגודה שיתופית לתחבורה בע"מ"

 

הנתבעת

 

 

 


 

 

פסק דין

 

1.         א.         התובע טוען, שתחילה עמד ברמזור אדום ובהתחלף הרמזור לירוק קיבל מכה מאוטובוס שבא לצד שמאל שלו – מקביל אליו ופגע בצד ימין של רכבו. התובע צפר לאוטובוס ורק אחרי שנסע אחריו – נעצר האוטובוס בצד ונהג האוטבוס מסר את פרטיו.

                        הנזק הנתבע על ידי התובע בגין הנזק שנגרם לרכבו הוא בסכום של 3,400 ¤, הכולל: נזק ממשי לרכב בסך 2,030 ¤, שכ"ט שמאי בסך 590 ¤ , זמן, נסיעות וטרטור במוסכים סך 780 ¤.

 

            ב.         הנתבעת הגישה כתב הגנה כללי בו דוחה היא אחריותה לתאונה נשוא כתב התביעה ולטענתה לא אירע כלל מגע בין האוטובוס לרכב התובע.

                        כמו כן, מכחישה הנתבעת הנזקים הנטענים על ידי התובע, משום שלטענתה אלה לא אירעו כלל ובנוסף לכך, אין לנזקים אלה קשר לא לנתבעת ולא לנהג האוטובוס.

 

2.         א.         בכתב ההגנה מבקשת הנתבעת לדחות את כתב התביעה מבלי להביא כל גירסה לגבי מעורבות האוטובוס לתאונה הנטענת.

                        מה שעולה מכתב ההגנה הוא, שלא היה מגע כלל בין האוטובוס ובין רכב התובע ולכן בשל גירסה זו, משלא היה מגע, לא הייתה תאונה ולא היה נזק ולכן יש לדחות את התביעה.

                        ובכל זאת, מאשר נהג האוטובוס מר יקים שמואל (להלן:"מר יקים"), כי אכן נסע באותו מקום ואף תאר את המקום וכמו כן העיד שראה את רכב התובע אחרי שהאוטובוס פנה ימינה וכאשר חנה בתחנה, הגיע התובע וחסם עם רכבו את המשך נסיעת האוטובוס ובהמשך לכך ירד מר יקים מהאוטובוס, שמע מהתובע שהאוטובוס פגע ברכבו ומר יקים מסר את פרטיו.

                        עוד מעיד מר יקים, כי בעת שירד מהאוטובוס הוא הסתובב סביב האוטובוס על מנת לראות באיזה חלק של האוטובוס הייתה הפגיעה ולא מצא סימני פגיעה באוטובוס, אך מצא סימני פגיעה ברכב התובע.

                        לדעתו של מר יקים, אם אכן היה רכב התובע מקבל מכה מהאוטובס, אזי כל הצבע הירוק היה נצמד לרכבו של התובע, אך מאחר ולא נצמד שום צבע – סבור מר יקים, שכלל לא היה מגע בין הרכבים.

 

            ב.         התובע העיד על כך, שנסע בנתיב השמאלי ופתאום שמע מכה מצד ימין של רכבו והבין שזה האוטובוס שפתאום נסע לכיוון ישר ומהמצב הזה פגע ברכב וחזר לנתיב שלו.

                        התובע חוזר על הטענה, שהעלה בכתב התביעה כי המכה ברכבו אירעה לאחר שהרמזור התחלף לאור ירוק.

 

3.         לאחר ששמעתי את הצדדים ולאחר שעיינתי בכתבי הטענות, במסמכים שצורפו לכתב התביעה ולתמונות שהוגשו במהלך הדיון, אני קובע שעדותו של התובע אמינה עלי ושרכבו אכן נפגע על ידי האוטובוס שהיה נהוג בידי מר יקים – זאת מן הנימוקים הבאים:

 

            א.         מאמור בכתב ההגנה ומעדותו של מר יקים עולה, שאין לה לנתבעת כל גרסה אלא אמירות כלליות שיש לדחות את התביעה משום שלא היה מגע בין הרכבים.

                        בעניין זה, ברצוני לציין שאין להוציא מכלל אפשרות שמר יקים אכן לא הרגיש את המגע בין האוטובוס ובין התובע, ברם הראיות מוכיחות שאכן יש לקבל את עדות התובע שהיה מגע, שהביאה לתוצאת הנזק ברכב התובע.

 

            ב.         התובע העיד על המפגש בינו ובין מר יקים ומר יקים מעיד כי במקום הבחין בפגיעה ברכבו של התובע.

                        אין בעצם העובדה שלא נמצא צבע ירוק על מכונית התובע כדי לאיין את עצם הפגיעה ברכב התובע.

                        הנזק שאירע ברכב התובע מוגדר כנזק לאורך צד ימין – עובדה העולה הן מחוות הדעת של השמאי והן מתמונות הרכב שהתובע הגיש במהלך המשפט ולכן פגיעה מסוג זה יכולה בהחלט להתקבל כפגיעה תוך נסיעת האוטובוס בצמוד לרכב התובע ומיד לאחר אותו שפשוף חזר האוטובוס לנתיב נסיעתו. (ראה דברי התובע בעניין זה בעמ' 1 לפ',ש' 8).

 

4.         על כן, לאור האמור לעיל אני קובע כי האוטובוס אכן פגע ברכב התובע וכתוצאה מכך נגרם לתובע נזק.

            באשר לסכום הנזק, הוכיח התובע את הנזק הממשי בסך של 2,030 ¤ וכן את שכ"ט השמאי בסך 590 ¤ ולא הוכיח את יתרת סכום התביעה.

            לכן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 2,620 ¤ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה – 29.12.08- ועד התשלום בפועל.

            יתרת סכום התביעה נדחית – כאמור לעיל.

כמו כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בסך 250 ¤ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

 

ניתן היום 28.4.09 בהיעדר הצדדים והמזכירות תעביר העתק פסה"ד לכ"א מהצדדים.

 

 

ברק גדעון – שופט

 

 

 

002468/08תק 333 אורלי כהן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1023A903B5580E9D422575A60056267A/$FILE/3E03AE1A1DAEBA57422575A600291AF1.html
תאריך: 
28/04/09
Case ID: 
2468_8
Case type: 
תק
סיווגים
שופטים : ברק גדעון – שופט
ברק גדעון – שופט
Powered by Drupal, an open source content management system