יאיר יוחנן נ. בטוח לאומי-סניף


 

 

בתי הדין לעבודה

בל 007384/05

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב - יפו

11/05/2009

 

כב' השופט אילן איטח

נ.צ. (ע) נילי שביט

בפני:

 


 

יאיר יוחנן

בעניין:

התובע

ע"י ב"כ עו"ד אלון לוריה

 


 

 

נ  ג  ד

 

 


 

המוסד לביטוח לאומי

 

הנתבע

ע"י ב"כ עו"ד מאיה הכט

 

פסק דין

1.       בפנינו תביעה של התובע להכיר בו כמי שנפגע בתאונת עבודה כמשמעה בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשמ"ה – 1995 (להלן – החוק) בשל ארוע תאונתי שהתרחש במהלך העבודה ביום 2.1.05.

2.       בהחלטה מיום 10.6.08[1] קבענו כי התובע הוכיח את קרות הארוע התאונתי. ביום 14.7.08 קבע בית הדין לאור עמדת הנתבע, כי נוכח הפער בין מועד הארוע התאונתי לבין מועדן של תעודות אי הכושר יש למנות מומחה רפואי כיועץ לבית הדין לשם בחינת הקשר הסיבתי בין הארוע לבין תקופת אי הכושר.

3.       ביום 27.7.08 מינה בית הדין את דר' בלנקשטיין כמומחה רפואי יועץ לבית הדין (להלן – המומחה). בפני המומחה הוצבו העובדות להלן:

"א.  התובע יליד שנת 1956 הועסק בחנות לצרכי אינסטלציה.

ב.    ביום 2/1/05 בשעה 9:00 לערך עלה התובע על סולם במחסן החנות על מנת להוריד סחורה ממדף בגובה של כ-3 מ'. תוך כדי כך איבד התובע אחיזה בסולם, החליק ונאחז ביד ימין באחד המדפים, עם כל כובד משקלו למשך מספר שניות, ולאחר מכן עזב התובע את האחיזה ונפל על הריצפה."

 

4.       ביום 3.8.08 נתן המומחה את חוות דעתו להלן:

"א'. ב- 02/01/2005 סבל התובע ממתיחת שרירים בכתף ימין.

ב- 06/01/2005 נבדק במירפאה האורתופדית – 'זמנהוף' תל אביב.

בצילומי הרנטגן – לא אובחנו שברים.

סוכם כסובל מ – Sprain Shoulder.

בבדיקת U.S (12/01/2005) – לא נמצא קרע בגידים. הודגם נוזל בכמות קטנה בבורסה הסוב אקרומיאלית.

סיכום הבדיקה היה: Bursitis  – במידה קלה.

ב.    לדעתי, אין קשר סיבתי בין האירוע (02/01/2005) לבין הפגימה הקלה מאד בכתף הימנית שנמצאה בבדיקת האולטרסאונד. מדובר ב-Bursitis קלה שהודגמה בבדיקת האולטרסאונד כתף ימין.

            אילו היה נגרם נזק במועד האירוע (02/01/2005) – היינו אמורים למצוא ממצאים חולניים בצילומי הרנטגן או לחילופין בבדיקת האולטרסאונד.

        צילומי הרנטגן כאמור היו תקינים ללא שברים וגם בדיקת האולטרסאונד לא הדגימה קרעים בגידי הכתף הימנית – אלא, נוזל בכמות קטנה בבורסה הסוב אקרומיאלית (ממצא ללא משמעות קלינית) כתוצאה מתהליך דלקתי קל, לא קשור למתיחת השרירים ממנה סבל."

 

5.       משלא הוגשה בקשה לשאלות הבהרה הוגשו סיכומי הצדדים. לאחר עיון בסיכומי הצדדים וקבלת תגובת הצדדים הועברה למומחה שאלת ההבהרה הבאה:

"בתיק הרפואי שכותרתו 'חומר רפואי שהוגש בדיון' מצויות תעודות אי הכושר אשר הוצאו לתובע לתקופה 6/1/05 – 2/4/05. אנא פרט, לגבי כל תעודה ותעודה, מהי האבחנה/אבחנות בגינה ניתנה תעודת אי הכושר והאם יש קשר סיבתי בין האירוע התאונתי לבין תקופת אי הכושר. המומחה מתבקש לנמק את עמדתו."

 

6.       ביום 23.2.09 השיב המומחה כדלהלן:

 

"1.  התעודה הראשונה 06/01/2005 עד ל- 19/01/2005 האבחנה הינה מתיחת שרירים כתף ימין.

2.       התעודה השניה 14/01/2005 עד ל- 19/01/2005 האבחנה הינה מתיחת שרירים כתף ימין.

3.       התעודה השלישית 20/01/2005 עד ל- 05/02/2005 האבחנה הינה מתיחת שרירים כתף ימין.

4.       התעודה הרביעית 06/02/2005 עד ל- 06/03/2005 האבחנה הינה מתיחת שרירים כתף ימין.

5.       התעודה החמישית 07/03/2005 עד ל- 02/04/2005 האבחנה הינה מתיחת שרירים כתף ימין.

- לעניין תקופת אי הכושר; יש לדעתי, לאשר את שלושת התעודות הראשונות דהיינו עד ל- 05/02/2005.

- תקופה זו בהחלט סבירה לריפוי מתיחת שרירים בכתף הימנית, ללא שברים וללא קרע בגידים".

 

7.       ביום 17.3.09 הודיע הנתבע כי נוכח תשובות ההבהרה של המומחה הוא מסכים להכיר בתעודות אי הכושר לתקופה 6.1.05 – 5.2.05. ביום 1.4.09 הודיע התובע כי הוא עומד על הכרה בכל תקופת אי הכושר, קרי עד ליום 2.4.05. לאור חילוקי הדיעות ניתן צו להשלמת סיכומים.

 

8.       ביום 6.4.09 הגיש התובע את השלמת סיכומיו. ביום 4.5.09 הגיש הנתבע את השלמת סיכומיו בהם הוא חזר בו מהסכמתו מיום 17.3.09.

9.       לאחר שעיינו בסיכומי הצדדים ובטענותיהם אנו מחליטים כלדלהלן:

9.1.    ראשית יאמר שלא מקובלת על בית הדין עמדת הנתבע ובה הוא חזר בו מהסכמתו מיום 17.3.09. ההודעה מיום זה לא נוסחה כ"הצעה" אלא כ"הסכמה".

 

9.2.    כך או כך ולגופו של עניין, משהמומחה קבע כי כתוצאה מהארוע נגרם לתובע "נזק" של 'מתיחת שריר', זאת כבר בחוות דעתו הראשונה, הרי שיש להכיר בארוע כארוע של תאונת עבודה.

9.3.    המחלוקת נותרת לענין תקופת דמי הפגיעה. לאור האמור בתשובת ההבהרה הרי שלפחות עד ליום 5.2.09 יש להכיר בתקופת אי כושר (על התובע להמציא לנתבע תעודת אי כושר מקורית לימים 6.1.05 – 19.1.05).

9.4.    השאלה המתעוררת היא האם יש להכיר בתקופת אי הכושר לתקופה שעד ליום 2.4.05. נראה לנו שבנסיבות הענין יש להעדיף את חוות הדעת של המומחה של בית הדין, על פני אישור רפואי שאמנם ניתן בזמן אמת אך לא ניתן לגביו כל הסבר ענייני. קל וחומר, משהתובע נמנע מלהפנות למומחה בית הדין שאלות הבהרה בקשר לענין זה.

10.   לאור האמור, אנו קובעים כי הארוע מיום 2.1.05 יוכר כארוע של פגיעה בעבודה במסגרתה נפגע התובע בכתף ימין. מוכרת תקופת אי כושר כאמור בסעיף 9.3 לעיל (בכפוף להמצאת אישור כאמור).

 

11.   לאור התוצאה הנתבע ישלם לתובע הוצאות משפט בסך של 750 ¤ וכן שכ"ט עו"ד בסך של 3,000 ¤ בתוספת מע"מ.

על פסק הדין ניתן לערער בזכות בפני בית הדין הארצי לעבודה בירושלים. הודעת ערעור יש להגיש לבית הדין הארצי תוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

ניתן היום  י"ז באייר, תשס"ט (11 במאי 2009),  בהעדר הצדדים.

 

איטח אילן – שופט

 

נ.צ (ע) שביט נילי

נאווה ינאי

[1]     ההחלטה ניתנה במותב חסר, מאחר והדיון שהתקיים – התקיים בהעדר נציג ציבור שני שהוזמן ולא התייצב. לפיכך ניתן גם פסק הדין במותב חסר.

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0E0E248D2DF7E793422575B3004CF430/$FILE/9A24B04BE52D4141422575B200400416.html
תאריך: 
11/05/09
Case ID: 
7384_5
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : איטח אילן – שופט
איטח אילן – שופט
עורכי דין : אלון לוריה מאיה הכט
אלון לוריה
מאיה הכט
Powered by Drupal, an open source content management system