ר' שלו- גרטל

ר' שלו- גרטל

מ"י נ. פקי פא-ירושלים בי-07\10264

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C2B3276914AFCAB5422576930061CD78/$FILE/FFCC32AC9418051642257685003AF878.html
תאריך: 
21/12/09
Case ID: 
4656_7
Case type: 
פ
שופטים : ר' שלו- גרטל
ר' שלו- גרטל

מ"י נ. נתן פרק-פמי-07\1323

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/08C17E76AB3FF96742257662005154C2/$FILE/DD31B85D24F756C64225765D0033EDBE.html
תאריך: 
02/11/09
Case ID: 
5537_7
Case type: 
פ
שופטים : ר' שלו- גרטל
ר' שלו- גרטל

מ"י נ. נתן פרק-פמי-07\1323

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/08C17E76AB3FF96742257662005154C2/$FILE/DD31B85D24F756C64225765D0033EDBE.html
תאריך: 
02/11/09
Case ID: 
5537_7
Case type: 
פ
שופטים : ר' שלו- גרטל
ר' שלו- גרטל

מינהל מקרקעי נ. ברהום מחמוד בר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/72D752EA80E2A8054225760D00562B6A/$FILE/952B0A9D47C520A74225760D002ADC07.html
תאריך: 
09/08/09
Case ID: 
21121_98
Case type: 
א
עורכי דין : - נ ג ד -
- נ ג ד -
שופטים : ר' שלו- גרטל
ר' שלו- גרטל

מ"י נ. אמישקין פא-ירושלים בי-06\4607

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/514ABB71CE659880422575F80058D3E2/$FILE/4598080C898748E3422575F800325F4B.html
תאריך: 
19/07/09
Case ID: 
4349_6
Case type: 
פ
שופטים : ר' שלו- גרטל
ר' שלו- גרטל
עורכי דין : ד' רונן
ד' רונן

מ"י נ. אמישקין פא-ירושלים בי-06\4607

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/514ABB71CE659880422575F80058D3E2/$FILE/4598080C898748E3422575F800325F4B.html
תאריך: 
19/07/09
Case ID: 
4349_6
Case type: 
פ
שופטים : ר' שלו- גרטל
ר' שלו- גרטל
עורכי דין : ד' רונן
ד' רונן

מ"י נ. שבאני פא-ירושלים עת-6038/07

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F4A45F8EDB97A6FE422575EE0058825D/$FILE/2E86E9E1EC814D8E422575EA003F220F.html
תאריך: 
09/07/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
פ
שופטים : ר' שלו- גרטל
ר' שלו- גרטל

מ"י נ. שבאני פא-ירושלים עת-6038/07

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F4A45F8EDB97A6FE422575EE0058825D/$FILE/2E86E9E1EC814D8E422575EA003F220F.html
תאריך: 
09/07/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
פ
שופטים : ר' שלו- גרטל
ר' שלו- גרטל

כהן נ' קרנית קרן לפיצויים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/69314148AD3CA521422575D00065DBED/$FILE/9E8AB5A4B33D897E422575D0005399E8.html
תאריך: 
09/06/09
Case ID: 
576_9
Case type: 
הפ
שופטים : ר' שלו- גרטל
ר' שלו- גרטל

מ"י נ. זיני פא-ירושלים בי-06\9766

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/728D2E5A34EDDCCF422575D00065CF10/$FILE/5AACC2ED8434BFDC422575CF004E1DE4.html
תאריך: 
09/06/09
Case ID: 
1382_7
Case type: 
פ
שופטים : ר' שלו- גרטל
ר' שלו- גרטל
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system