בית דין א.לעבודה נצרת

אבו זידאן אמל נ. המוסד לביטוח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/DF4FB54D44385BE1422577060051A409/$FILE/E00449ADEF8A0F11422576FE0047E40E.html
תאריך: 
15/04/10
Case ID: 
2980_9
Case type: 
בל
שופטים : מירון שוורץ
מירון שוורץ
עורכי דין : ביטון גבי מוניר ח'יר
ביטון גבי
מוניר ח'יר

אבו זידאן אמל נ. המוסד לביטוח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/DF4FB54D44385BE1422577060051A409/$FILE/E00449ADEF8A0F11422576FE0047E40E.html
תאריך: 
15/04/10
Case ID: 
2980_9
Case type: 
בל
שופטים : מירון שוורץ
מירון שוורץ
עורכי דין : ביטון גבי מוניר ח'יר
ביטון גבי
מוניר ח'יר

פרסר רונן נ. ביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5D4E112DCE9B1DB94225770600519460/$FILE/BB8F48D6AB3AC8BE422576FE0047E222.html
תאריך: 
15/04/10
Case ID: 
1470_9
Case type: 
בל
שופטים : מירון שוורץ
מירון שוורץ
עורכי דין : חסין מקס ואח' מוניר ח'יר
חסין מקס ואח'
מוניר ח'יר

פרסר רונן נ. ביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5D4E112DCE9B1DB94225770600519460/$FILE/BB8F48D6AB3AC8BE422576FE0047E222.html
תאריך: 
15/04/10
Case ID: 
1470_9
Case type: 
בל
שופטים : מירון שוורץ
מירון שוורץ
עורכי דין : חסין מקס ואח' מוניר ח'יר
חסין מקס ואח'
מוניר ח'יר

סמארה מארווה נ. ביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CA8F4CAB1B7A4DDF422577060051889B/$FILE/82D703E0CD65CEAF422576FE0047E291.html
תאריך: 
15/04/10
Case ID: 
2290_9
Case type: 
בל
שופטים : מירון שוורץ
מירון שוורץ
עורכי דין : ח'טיב מוניר ח'יר
ח'טיב
מוניר ח'יר

סמארה מארווה נ. ביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CA8F4CAB1B7A4DDF422577060051889B/$FILE/82D703E0CD65CEAF422576FE0047E291.html
תאריך: 
15/04/10
Case ID: 
2290_9
Case type: 
בל
שופטים : מירון שוורץ
מירון שוורץ
עורכי דין : ח'טיב מוניר ח'יר
ח'טיב
מוניר ח'יר

ברנס נ. המוסד לביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AA9EB73C6A7349D64225770600519888/$FILE/C3B1548AECF40C12422576FE0047EFC0.html
תאריך: 
15/04/10
Case ID: 
1142_10
Case type: 
בל
שופטים : מירון שוורץ
מירון שוורץ
עורכי דין : אלמוזנינו על פי מינוי מטעם הלשכה לסיוע מוניר ח'יר
אלמוזנינו על פי מינוי מטעם הלשכה לסיוע
מוניר ח'יר

ברנס נ. המוסד לביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AA9EB73C6A7349D64225770600519888/$FILE/C3B1548AECF40C12422576FE0047EFC0.html
תאריך: 
15/04/10
Case ID: 
1142_10
Case type: 
בל
שופטים : מירון שוורץ
מירון שוורץ
עורכי דין : אלמוזנינו על פי מינוי מטעם הלשכה לסיוע מוניר ח'יר
אלמוזנינו על פי מינוי מטעם הלשכה לסיוע
מוניר ח'יר

זועבי נ. המוסד לביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/06CCD77AE6F13963422577060051A7D5/$FILE/E540F22A7CFC0FDF422576FE0047EE98.html
תאריך: 
15/04/10
Case ID: 
1089_10
Case type: 
בל
שופטים : מירון שוורץ
מירון שוורץ
עורכי דין : מוניר ח'יר מסאלחה יאמן
מוניר ח'יר
מסאלחה יאמן

זועבי נ. המוסד לביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/06CCD77AE6F13963422577060051A7D5/$FILE/E540F22A7CFC0FDF422576FE0047EE98.html
תאריך: 
15/04/10
Case ID: 
1089_10
Case type: 
בל
שופטים : מירון שוורץ
מירון שוורץ
עורכי דין : מוניר ח'יר מסאלחה יאמן
מוניר ח'יר
מסאלחה יאמן
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system