בית דין א.לעבודה נצרת

ח'טיב עאטף נ' המל"ל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/22C496D84B22CD8D4225770200514EEE/$FILE/4012B6BF919452C8422576FD003BFF4F.html
תאריך: 
11/04/10
Case ID: 
1261_10
Case type: 
בל
עורכי דין : היתם דראושה
היתם דראושה
שופטים : נשיאה בפועל
נשיאה בפועל

שוורץ אזולאי רינה נ' המל"ל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C332CBD99E727B65422577020051558E/$FILE/F024DC0F51CCBDBC422576FD0045292A.html
תאריך: 
11/04/10
Case ID: 
1175_10
Case type: 
בל
עורכי דין : סעאידה עיסא
סעאידה עיסא
שופטים : נשיאה בפועל
נשיאה בפועל

קלק בשארה נ' המל"ל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7342CA093A5389E44225770200515413/$FILE/A5BEE82064DD03E0422576FD0049517E.html
תאריך: 
11/04/10
Case ID: 
1198_10
Case type: 
בל
שופטים : נשיאה בפועל
נשיאה בפועל
עורכי דין : אמיר סויטאת
אמיר סויטאת

שוורץ אזולאי רינה נ' המל"ל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C332CBD99E727B65422577020051558E/$FILE/F024DC0F51CCBDBC422576FD0045292A.html
תאריך: 
11/04/10
Case ID: 
1175_10
Case type: 
בל
עורכי דין : סעאידה עיסא
סעאידה עיסא
שופטים : נשיאה בפועל
נשיאה בפועל

פלונית - המל"ל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/84FF0B124B04F38B4225770200517355/$FILE/C3EDA18D42736D3D422577020035DE3A.html
תאריך: 
11/04/10
Case ID: 
1260_10
Case type: 
בל
שופטים : חיים ארמון - שופט
חיים ארמון - שופט
עורכי דין : שרה מינטוס
שרה מינטוס

פלונית - המל"ל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/84FF0B124B04F38B4225770200517355/$FILE/C3EDA18D42736D3D422577020035DE3A.html
תאריך: 
11/04/10
Case ID: 
1260_10
Case type: 
בל
שופטים : חיים ארמון - שופט
חיים ארמון - שופט
עורכי דין : שרה מינטוס
שרה מינטוס

עטיה מאגד נ. ביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0774B2EE573D4BD6422576FF00517495/$FILE/69EEEF4EF821DD70422576FD00184CEA.html
תאריך: 
08/04/10
Case ID: 
2467_8
Case type: 
בל
שופטים : השופט: חיים ארמון
השופט: חיים ארמון
עורכי דין : אברהים מסארווה מודר יונס
אברהים מסארווה
מודר יונס

עטיה מאגד נ. ביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0774B2EE573D4BD6422576FF00517495/$FILE/69EEEF4EF821DD70422576FD00184CEA.html
תאריך: 
08/04/10
Case ID: 
2467_8
Case type: 
בל
שופטים : השופט: חיים ארמון
השופט: חיים ארמון
עורכי דין : אברהים מסארווה מודר יונס
אברהים מסארווה
מודר יונס

דמוחובסקי יוליה נ. ביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CBC50165DDB20FCB422576FF00517391/$FILE/1DEA7B04DAA336C9422576FD001CEF45.html
תאריך: 
08/04/10
Case ID: 
1876_9
Case type: 
בל
שופטים : השופט: חיים ארמון
השופט: חיים ארמון
עורכי דין : יגאל פרץ עדי עינב-גולן
יגאל פרץ
עדי עינב-גולן

כהן נ. ויטראז' - אטיאס עידית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8BF37A1FCCC29C8A422576FF00517815/$FILE/76A7114095FB3D7D422576FD001A5973.html
תאריך: 
08/04/10
Case ID: 
1682_8
Case type: 
עב
שופטים : השופט
השופט
עורכי דין : אילנית טפלר נדב קנימח
אילנית טפלר
נדב קנימח
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system