בימ"ש לעניינים מינהליים נצרת

בי חסן שמייה להשקעות נ' מועצה מקומית ריינה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5700D9AFB49DBB73422576C700529731/$FILE/B17FA5EA8E310C6B422576C700321322.html
תאריך: 
11/02/10
Case ID: 
296_9
Case type: 
עתמ
שופטים : האינטרס הציבורי בהבטחת אמון הציבור בשיטת המכרזים בפרט ובמינהל הציבורי בכלל. 'בעניני מסירת עבודות על-פי מכרז לא נוכל לוותר על הצורך לשמור על קיום הכללים לפיהם חייבת הרשות לנהוג
האינטרס הציבורי בהבטחת אמון הציבור בשיטת המכרזים בפרט ובמינהל הציבורי בכלל. 'בעניני מסירת עבודות על-פי מכרז לא נוכל לוותר על הצורך לשמור על קיום הכללים לפיהם חייבת הרשות לנהוג

קל בנין - קולחי הגולן ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8FA277281499413D422576C40051747B/$FILE/9C00549EBB4978C9422576C3002807FD.html
תאריך: 
08/02/10
Case ID: 
1_10
Case type: 
עתמ
שופטים : מוניץ נחמה
מוניץ נחמה
עורכי דין : אסף הדסי חצור ואח'
אסף הדסי
חצור ואח'

קל בנין - קולחי הגולן ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8FA277281499413D422576C40051747B/$FILE/9C00549EBB4978C9422576C3002807FD.html
תאריך: 
08/02/10
Case ID: 
1_10
Case type: 
עתמ
שופטים : מוניץ נחמה
מוניץ נחמה
עורכי דין : אסף הדסי חצור ואח'
אסף הדסי
חצור ואח'

אל שהואיאן נ' ועדת השחרורים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/BF0D547AE3342A06422576A90051F9A2/$FILE/C775B2AC86E9567E422576A90032B5B8.html
תאריך: 
12/01/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
עעא
שופטים : סגן נשיא
סגן נשיא

אבו השאש נ' מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/064AEB5D3F74D300422576A200526399/$FILE/4FBF65353F98422F422576A200331072.html
תאריך: 
05/01/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
עעא
שופטים : סגן נשיא - אב"ד
סגן נשיא - אב"ד

אבו השאש נ' מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/064AEB5D3F74D300422576A200526399/$FILE/4FBF65353F98422F422576A200331072.html
תאריך: 
05/01/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
עעא
שופטים : סגן נשיא - אב"ד
סגן נשיא - אב"ד

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/468C2619C137B4A6422576A000521748/$FILE/BF6B7487D7073310422576A000333E7B.html
תאריך: 
03/01/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : כב' סגן הנשיא
כב' סגן הנשיא

ג'לאל שלבי - הממונה על עבודות השרות

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C2A35F04B41396044225769B005222AE/$FILE/CAF2BDE548B5AB1C4225769B002BDC89.html
תאריך: 
29/12/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עעא
שופטים : יצחק כהן
יצחק כהן

מנשה ניסים - ועדת השחרורים ואח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0C83F026766E1A474225767A00723D9A/$FILE/F03FEBC9DA51C2824225767A003BE957.html
תאריך: 
26/11/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עעא
עורכי דין : פרייברג
פרייברג
שופטים : ס. הנשיא – אב"ד
ס. הנשיא – אב"ד

מנשה ניסים - ועדת השחרורים ואח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0C83F026766E1A474225767A00723D9A/$FILE/F03FEBC9DA51C2824225767A003BE957.html
תאריך: 
26/11/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עעא
עורכי דין : פרייברג
פרייברג
שופטים : ס. הנשיא – אב"ד
ס. הנשיא – אב"ד
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system