בימ"ש לעניינים מינהליים נצרת

שירות בתי הסוהר - מיכאל מור

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/BB97C2D472CB96584225758A00561623/$FILE/0E500F311A9117AB42257588002A172A.html
תאריך: 
31/03/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עעא
שופטים : מנחם בן-דוד
מנחם בן-דוד
עורכי דין : מיכאל כרמל ואח'
מיכאל כרמל ואח'

נתי (אושר) אסולין - נציב שירות בתי הסוהר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/53D7D402888A205D4225758A00563C76/$FILE/814253434163AA7F42257589002D38FA.html
תאריך: 
31/03/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עעא
שופטים : מנחם בן-דוד
מנחם בן-דוד
עורכי דין : נסרין אסכנדר פרקליטות מחוז צפון
נסרין אסכנדר
פרקליטות מחוז צפון

אמג'ד ג'יהאד אחמד זהרה - ועדת השחרורים ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/65A36C3F2517BCAD4225757000561922/$FILE/B0997F795DCC3C844225756F002F4BAF.html
תאריך: 
05/03/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עעא
שופטים : נשיא
נשיא

יוסף מוחמד נזאל - ועדת השחרורים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C9D39E5EDD8F93A5422575680056C8ED/$FILE/EE161C7E878C23474225756800287EBE.html
תאריך: 
25/02/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עעא
שופטים : נשיא
נשיא

אדי בן יוסף עבד אללטיף - ועדת השחרורים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E7192CDD2D3CF347422575680055FFF9/$FILE/EEADB2B03FE801E342257567003CCF46.html
תאריך: 
25/02/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עעא
שופטים : נשיא
נשיא

שלמה קשת - ועדת השחרורים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/FF678A92D15B5BB04225756100565E32/$FILE/22207DE2931A756E42257561002DF79A.html
תאריך: 
18/02/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עעא
שופטים : נשיא
נשיא

ברוך חיים לחם - ועדת השחרורים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/EE0B097C9E4A0ED54225755700665D2D/$FILE/F129082505F0D8F54225755000337B12.html
תאריך: 
08/02/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עעא
שופטים : נשיא
נשיא

זהרה נ. מועצה מקומית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3200E6E5B14799044225754A00570B84/$FILE/BB4CDA55D257DA774225754A002CA953.html
תאריך: 
26/01/09
Case ID: 
182_8
Case type: 
עתמ
שופטים : אסתר הלמן
אסתר הלמן

מג'יד מוהרה - שירות בתי הסוהר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E1BD860AC91AD92F422575460055DCBC/$FILE/F76DA40DBECF274C422575420042ED5C.html
תאריך: 
22/01/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עעא
שופטים : מנחם בן-דוד
מנחם בן-דוד

מנהל הארנונה נ' יעקב צורי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/DDECF5DBBC9701FF4225754600565C1C/$FILE/9A6D5C724BFA85D242257546002A8F98.html
תאריך: 
22/01/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עמנ
שופטים : אברהם אברהם
אברהם אברהם
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system