בימ"ש לעניינים מינהליים נצרת

אביעד בלאושטיין - ועדת השחרורים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/38112E89B8FAC7AA4225767A00723CDD/$FILE/513D28A3DC494DDA4225767A003A6FB4.html
תאריך: 
26/11/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עעא
שופטים : סגן נשיא
סגן נשיא
עורכי דין : מונא פרייברג
מונא
פרייברג

אביעד בלאושטיין - ועדת השחרורים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/38112E89B8FAC7AA4225767A00723CDD/$FILE/513D28A3DC494DDA4225767A003A6FB4.html
תאריך: 
26/11/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עעא
שופטים : סגן נשיא
סגן נשיא
עורכי דין : מונא פרייברג
מונא
פרייברג

חברת הנסיעות והתיירות נצרת בע"מ - מועצה מקומית כעביה ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/ADECBF40D66B9A2E4225766400726DEF/$FILE/4F700A18BE4E540B422576620035DEFD.html
תאריך: 
04/11/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : יצחק כהן
יצחק כהן
עורכי דין : אורן אמינה פנינית נווה
אורן
אמינה
פנינית נווה

חברת הנסיעות והתיירות נצרת בע"מ - מועצה מקומית כעביה ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/ADECBF40D66B9A2E4225766400726DEF/$FILE/4F700A18BE4E540B422576620035DEFD.html
תאריך: 
04/11/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : יצחק כהן
יצחק כהן
עורכי דין : אורן אמינה פנינית נווה
אורן
אמינה
פנינית נווה

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4432FF4C4C1E9C054225764200525774/$FILE/864765921AEC43FF422576420038E40C.html
תאריך: 
01/10/09
Case ID: 
213_9
Case type: 
עתמ
שופטים : אציין כי בד בבד עם הגשת העתירה הגיש העותר בקשה לצו ביניים במעמד צד אחד
אציין כי בד בבד עם הגשת העתירה הגיש העותר בקשה לצו ביניים במעמד צד אחד

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4432FF4C4C1E9C054225764200525774/$FILE/864765921AEC43FF422576420038E40C.html
תאריך: 
01/10/09
Case ID: 
213_9
Case type: 
עתמ
שופטים : אציין כי בד בבד עם הגשת העתירה הגיש העותר בקשה לצו ביניים במעמד צד אחד
אציין כי בד בבד עם הגשת העתירה הגיש העותר בקשה לצו ביניים במעמד צד אחד

נג'אר סגאד בסאם - ועדת השחרורים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/898378C4347C1ACB4225763A00516765/$FILE/E878BAC3154B8520422576320041E680.html
תאריך: 
23/09/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עעא
שופטים : יצחק כהן
יצחק כהן

נג'אר סגאד בסאם - ועדת השחרורים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/898378C4347C1ACB4225763A00516765/$FILE/E878BAC3154B8520422576320041E680.html
תאריך: 
23/09/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עעא
שופטים : יצחק כהן
יצחק כהן

וקנין אליהו - ועדת השחרורים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A6618C324660B19C4225763A00521E1C/$FILE/8F83CDF1BB26F18C4225763A0023FCC0.html
תאריך: 
23/09/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עעא
שופטים : יצחק כהן
יצחק כהן

וקנין אליהו - ועדת השחרורים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A6618C324660B19C4225763A00521E1C/$FILE/8F83CDF1BB26F18C4225763A0023FCC0.html
תאריך: 
23/09/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עעא
שופטים : יצחק כהן
יצחק כהן
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system