א. שורקי ואח'

א. שורקי ואח'

'פריג' טארק נ. הכשרת הישוב חב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4AD3A5FD20C6E9DE422576BF0051A57C/$FILE/46B7097AE56A395B422576BE0020B27F.html
תאריך: 
03/02/10
Case ID: 
11321_4
Case type: 
א
שופטים : ענת זינגר
ענת זינגר
עורכי דין : א. הר ציון א. שורקי ואח'
א. הר ציון
א. שורקי ואח'
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system