האינטרס הציבורי בהבטחת אמון הציבור בשיטת המכרזים בפרט ובמינהל הציבורי בכלל. 'בעניני מסירת עבודות על-פי מכרז לא נוכל לוותר על הצורך לשמור על קיום הכללים לפיהם חייבת הרשות לנהוג

האינטרס הציבורי בהבטחת אמון הציבור בשיטת המכרזים בפרט ובמינהל הציבורי בכלל. 'בעניני מסירת עבודות על-פי מכרז לא נוכל לוותר על הצורך לשמור על קיום הכללים לפיהם חייבת הרשות לנהוג

בי חסן שמייה להשקעות נ' מועצה מקומית ריינה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5700D9AFB49DBB73422576C700529731/$FILE/B17FA5EA8E310C6B422576C700321322.html
תאריך: 
11/02/10
Case ID: 
296_9
Case type: 
עתמ
שופטים : האינטרס הציבורי בהבטחת אמון הציבור בשיטת המכרזים בפרט ובמינהל הציבורי בכלל. 'בעניני מסירת עבודות על-פי מכרז לא נוכל לוותר על הצורך לשמור על קיום הכללים לפיהם חייבת הרשות לנהוג
האינטרס הציבורי בהבטחת אמון הציבור בשיטת המכרזים בפרט ובמינהל הציבורי בכלל. 'בעניני מסירת עבודות על-פי מכרז לא נוכל לוותר על הצורך לשמור על קיום הכללים לפיהם חייבת הרשות לנהוג

בי חסן שמייה להשקעות נ' מועצה מקומית ריינה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5700D9AFB49DBB73422576C700529731/$FILE/B17FA5EA8E310C6B422576C700321322.html
תאריך: 
11/02/10
Case ID: 
296_9
Case type: 
עתמ
שופטים : האינטרס הציבורי בהבטחת אמון הציבור בשיטת המכרזים בפרט ובמינהל הציבורי בכלל. 'בעניני מסירת עבודות על-פי מכרז לא נוכל לוותר על הצורך לשמור על קיום הכללים לפיהם חייבת הרשות לנהוג
האינטרס הציבורי בהבטחת אמון הציבור בשיטת המכרזים בפרט ובמינהל הציבורי בכלל. 'בעניני מסירת עבודות על-פי מכרז לא נוכל לוותר על הצורך לשמור על קיום הכללים לפיהם חייבת הרשות לנהוג
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system