אורי זילבר

אורי זילבר

מאוריסיו ואח' נ. מינהל מקרקעי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/FE2352048F15A80F422576CA00517E1B/$FILE/783D821FB35415C4422576CA003444F7.html
תאריך: 
14/02/10
Case ID: 
8089_6
Case type: 
א
שופטים : לעניין שיעור שכר הטרחה שנפסק עתה אין להחלטת כב' השופט דרורי מ-24.9.07 משמעות מחייבת
לעניין שיעור שכר הטרחה שנפסק עתה אין להחלטת כב' השופט דרורי מ-24.9.07 משמעות מחייבת
עורכי דין : אורי זילבר ניר סרי (פ"מ י-ם)
אורי זילבר
ניר סרי (פ"מ י-ם)

מאוריסיו ואח' נ. מינהל מקרקעי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/FE2352048F15A80F422576CA00517E1B/$FILE/783D821FB35415C4422576CA003444F7.html
תאריך: 
14/02/10
Case ID: 
8089_6
Case type: 
א
שופטים : לעניין שיעור שכר הטרחה שנפסק עתה אין להחלטת כב' השופט דרורי מ-24.9.07 משמעות מחייבת
לעניין שיעור שכר הטרחה שנפסק עתה אין להחלטת כב' השופט דרורי מ-24.9.07 משמעות מחייבת
עורכי דין : אורי זילבר ניר סרי (פ"מ י-ם)
אורי זילבר
ניר סרי (פ"מ י-ם)
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system