בעצמו וע"י ב"כ עו"ד א.

בעצמו וע"י ב"כ עו"ד א.

שאזו נ. מיכאל קידר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B93DDC6C24E7A462422576D400514403/$FILE/E7CF2849BACAE8424225754900465BD5.html
תאריך: 
24/02/10
Case ID: 
11287_5
Case type: 
א
שופטים : אברהם רובין
אברהם רובין
עורכי דין : בעצמו וע"י ב"כ עו"ד א. מ. אב-גנים
בעצמו וע"י ב"כ עו"ד א.
מ. אב-גנים
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system