"ודוק: גם בעבר כאשר נוסח החוק לא כלל את הסיפא הקובעת כי "תחילתו של אישור השרים בראשית שנת הכספים שבשלה הוא ניתן"

"ודוק: גם בעבר כאשר נוסח החוק לא כלל את הסיפא הקובעת כי "תחילתו של אישור השרים בראשית שנת הכספים שבשלה הוא ניתן"

ריבוע כחול ישראל בע"מ נ' עיריית עפולה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2BDF6E7024420D1C422576E1005160ED/$FILE/90AE56646CC84376422576DF0026EBD0.html
תאריך: 
09/03/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : "ודוק: גם בעבר כאשר נוסח החוק לא כלל את הסיפא הקובעת כי "תחילתו של אישור השרים בראשית שנת הכספים שבשלה הוא ניתן"
"ודוק: גם בעבר כאשר נוסח החוק לא כלל את הסיפא הקובעת כי "תחילתו של אישור השרים בראשית שנת הכספים שבשלה הוא ניתן"

ריבוע כחול ישראל בע"מ נ' עיריית עפולה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2BDF6E7024420D1C422576E1005160ED/$FILE/90AE56646CC84376422576DF0026EBD0.html
תאריך: 
09/03/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : "ודוק: גם בעבר כאשר נוסח החוק לא כלל את הסיפא הקובעת כי "תחילתו של אישור השרים בראשית שנת הכספים שבשלה הוא ניתן"
"ודוק: גם בעבר כאשר נוסח החוק לא כלל את הסיפא הקובעת כי "תחילתו של אישור השרים בראשית שנת הכספים שבשלה הוא ניתן"
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system