בית משפט השלום נתניה

דור חדש חומרי נ. יהונתן דוידוב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/62F13B44CB116C4B422575530056615A/$FILE/3A4D30F1D1D6CBE14225755200398B0E.html
תאריך: 
04/02/09
Case ID: 
4985_7
Case type: 
א
שופטים : סמדר קולנדר-אברמוביץ
סמדר קולנדר-אברמוביץ
עורכי דין : כהן ענת
כהן ענת

הראל בע"מ - חברה לבטוח נ. ברקן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8126014A995FF8B94225755200565E9C/$FILE/E5C90FCFEBDE6D0942257552002F94A5.html
תאריך: 
03/02/09
Case ID: 
5276_8
Case type: 
א
שופטים : סמדר קולנדר-אברמוביץ
סמדר קולנדר-אברמוביץ

הראל חברה לביטוח נ. צצשווילי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4B57678E402FD9F2422575520056580E/$FILE/9B0ABC486374B81942257552003A146E.html
תאריך: 
03/02/09
Case ID: 
5256_8
Case type: 
א
שופטים : סמדר קולנדר-אברמוביץ
סמדר קולנדר-אברמוביץ

ביטוח חקלאי חברה לביטוח נ. פלד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/EFDCA2F7342B4B814225755200565F2F/$FILE/EA3CF9ABAA241BC242257552002F036E.html
תאריך: 
03/02/09
Case ID: 
4845_8
Case type: 
א
שופטים : סמדר קולנדר-אברמוביץ
סמדר קולנדר-אברמוביץ

שירביט נ. רוזמבלום

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/906868C9DFEA1C9B4225755200565889/$FILE/9E101FA3E67BF86D42257552002FC90B.html
תאריך: 
03/02/09
Case ID: 
4770_8
Case type: 
א
שופטים : סמדר קולנדר-אברמוביץ
סמדר קולנדר-אברמוביץ
עורכי דין : אלבר ערן-חיים מצליח משה
אלבר ערן-חיים
מצליח משה

חברת בטוח שירביט נ. סיידוף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/95394A019A2996874225755200565342/$FILE/8CB4F63C03B51E1F4225755200301EEB.html
תאריך: 
03/02/09
Case ID: 
3872_8
Case type: 
א
שופטים : סמדר קולנדר-אברמוביץ
סמדר קולנדר-אברמוביץ
עורכי דין : מאוטנר אילן מצליח משה
מאוטנר אילן
מצליח משה

חברת בטוח שירביט נ. אמיל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3EE8B1752067C3024225755200565AD8/$FILE/AA7A98C9DF4332A44225755200282E2D.html
תאריך: 
03/02/09
Case ID: 
3897_8
Case type: 
א
שופטים : סמדר קולנדר-אברמוביץ
סמדר קולנדר-אברמוביץ

שקורי נ. יוסיפוביץ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/662F8D1D01FBA5034225754C005615D8/$FILE/E7E988DD1F8B46E14225754A003B3833.html
תאריך: 
28/01/09
Case ID: 
5273_8
Case type: 
א
שופטים : סמדר קולנדר-אברמוביץ
סמדר קולנדר-אברמוביץ
עורכי דין : גישרי רפופורט
גישרי
רפופורט

חברת בטוח שירביט נ. עקיבא

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5E6F3D7D89D428F74225754A0057149F/$FILE/D95552AC5766CAD64225754A003A2D0C.html
תאריך: 
26/01/09
Case ID: 
2552_8
Case type: 
א
שופטים : סמדר קולנדר-אברמוביץ
סמדר קולנדר-אברמוביץ
עורכי דין : מצליח משה רבי משה
מצליח משה
רבי משה

חברת בטוח שירביט נ. אדמוב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/137EF39A336978BC4225754A00571A00/$FILE/E137B88050C8BB254225754A003A81CD.html
תאריך: 
26/01/09
Case ID: 
9552_7
Case type: 
א
שופטים : סמדר קולנדר-אברמוביץ
סמדר קולנדר-אברמוביץ
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system