אורנשטיין איתן

אורנשטיין איתן

אברהם פרדו נ' הכנר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B9E36F432E359EEE4225762500301FC4/$FILE/5DDED1ED27358E454225760D002042A2.html
תאריך: 
02/09/09
Case ID: 
1247_4
Case type: 
פשר
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : אורנשטיין איתן
אורנשטיין איתן
עורכי דין : - המנהל המיוחד
- המנהל המיוחד

שפירא מלי נ. בקר צדוק

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/821A5BEE6077D23F422575F40061F7D3/$FILE/5462D2D545238FFF422575F400218E43.html
תאריך: 
15/07/09
Case ID: 
1897_6
Case type: 
א
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : אורנשטיין איתן
אורנשטיין איתן
עורכי דין : אילן עמוס גאון עודד
אילן עמוס
גאון עודד

יוסף ורבר נ. בועז מולכו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1845CA02FB1E4421422575A40055E4FE/$FILE/569CFFA05D3993B44225759D001D7387.html
תאריך: 
26/04/09
Case ID: 
2705_5
Case type: 
א
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : אורנשטיין איתן
אורנשטיין איתן
עורכי דין : אשד יוסף קסירר עזרא
אשד יוסף
קסירר עזרא

תם לרר ניהול נ. הרולד בינוי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2B684D4D4DC702374225757300561E74/$FILE/17C89DFB3DAD511F42257573001C3A31.html
תאריך: 
08/03/09
Case ID: 
2231_6
Case type: 
א
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : אורנשטיין איתן
אורנשטיין איתן
עורכי דין : אלקיים דורון צחי הורוביץ
אלקיים דורון
צחי הורוביץ

אילוז נ. וקנין

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5CF84C739962D1C64225754200557A32/$FILE/F83C7ADB03F7BF694225753B001D2D88.html
תאריך: 
18/01/09
Case ID: 
2411_4
Case type: 
א
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : אורנשטיין איתן
אורנשטיין איתן
עורכי דין : יחזקאל סיבק רסקין נתן
יחזקאל סיבק
רסקין נתן

ברוכים נ. בנק המזרחי בע"מ סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B9BCC44B75BB911C422575420055AA8D/$FILE/298D277547C66B104225753F004D29C4.html
תאריך: 
18/01/09
Case ID: 
1802_3
Case type: 
א
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : אורנשטיין איתן
אורנשטיין איתן
עורכי דין : ברמי יהודה נוי אברהם
ברמי יהודה
נוי אברהם

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C2AFA876598E4E4C4225753600577B36/$FILE/04E5207C9F862010422575360047D8DA.html
תאריך: 
06/01/09
Case ID: 
2392_2
Case type: 
א
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : אורנשטיין איתן
אורנשטיין איתן
עורכי דין : שבת לוי שטוירמן צבי שטיין אהוד
שבת לוי
שטוירמן צבי
שטיין אהוד

מזרחי נ. ארז

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6E190BC7196876A842257529000312AD/$FILE/BED51F1E614636FF422575260020DBD1.html
תאריך: 
23/12/08
Case ID: 
1704_1
Case type: 
א
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : אורנשטיין איתן
אורנשטיין איתן
עורכי דין : יואב וקסלמן מגזניק עופר
יואב וקסלמן
מגזניק עופר
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system