חיים טובי

חיים טובי

מינהל מקרקעי נ. קדוש מיכאל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B02EF80EDB45EFB1422576000056FA85/$FILE/224290A2F32DAEF1422575FF00349BE1.html
תאריך: 
27/07/09
Case ID: 
62914_5
Case type: 
א
שופטים : חיים טובי
חיים טובי
עורכי דין : מ. גנס ואח' ר. עקרבי ואח'
מ. גנס ואח'
ר. עקרבי ואח'

אהרונוב נ. יאיר טנא

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B710C86145469F424225760000578EE8/$FILE/50BEDD95C5D2C7F5422575FA002CF366.html
תאריך: 
27/07/09
Case ID: 
18940_3
Case type: 
א
שופטים : חיים טובי
חיים טובי
עורכי דין : א. מרקוביץ ואח' א. קשולביץ ז. ברא"ז
א. מרקוביץ ואח'
א. קשולביץ
ז. ברא"ז

בראל נ. גלוט

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B638A936A66FCC38422575FF0057A4C9/$FILE/430FE127456A56C8422575F9002D3446.html
תאריך: 
26/07/09
Case ID: 
150323_9
Case type: 
א
שופטים : חיים טובי
חיים טובי
עורכי דין : א. בר-עוז א. משעני ואח'
א. בר-עוז
א. משעני ואח'

קרשטיין יובל נ. אזורים בניין 5

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/273E90D36756623A422575EC005A7A66/$FILE/1D521EF692D5AEE7422575EC00361EB4.html
תאריך: 
07/07/09
Case ID: 
14208_8
Case type: 
א
שופטים : חיים טובי
חיים טובי
עורכי דין : א. שלו ת. ורטהיים
א. שלו
ת. ורטהיים

.עמידר"-החברה לשיכון עולים נ"

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AB43D700823F2F43422575D90055F075/$FILE/B0F4382378EFD9CF422575D20027D48C.html
תאריך: 
18/06/09
Case ID: 
119787_1
Case type: 
א
שופטים : חיים טובי
חיים טובי

.עמידר"-החברה לשיכון עולים נ"

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AB43D700823F2F43422575D90055F075/$FILE/B0F4382378EFD9CF422575D20027D48C.html
תאריך: 
18/06/09
Case ID: 
119787_1
Case type: 
א
שופטים : חיים טובי
חיים טובי

רומה נ' ממיה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F9F6801100C9A6C4422575D60055DD08/$FILE/35E0FE463A2B931A422575CB003C8777.html
תאריך: 
15/06/09
Case ID: 
109738_99
Case type: 
א
שופטים : חיים טובי
חיים טובי
עורכי דין : י. שרף מ. הרצוג ו/או נ. מורי
י. שרף
מ. הרצוג ו/או נ. מורי

רומה נ' ממיה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F9F6801100C9A6C4422575D60055DD08/$FILE/35E0FE463A2B931A422575CB003C8777.html
תאריך: 
15/06/09
Case ID: 
109738_99
Case type: 
א
שופטים : חיים טובי
חיים טובי
עורכי דין : י. שרף מ. הרצוג ו/או נ. מורי
י. שרף
מ. הרצוג ו/או נ. מורי

שעשוע סמי נ. בן חיים רות

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B754C82567830AE9422575CF0055EF66/$FILE/CAAF3829460E522F422575C8002AB70D.html
תאריך: 
08/06/09
Case ID: 
66591_6
Case type: 
א
שופטים : חיים טובי
חיים טובי
עורכי דין : א. בן חיים א. מנוסביץ
א. בן חיים
א. מנוסביץ

עזבון המנוח שלמה דרילמן נ. חגמ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/844CCBA3035B6782422575CB005653CD/$FILE/F0838862681D6FC8422575C3002644FE.html
תאריך: 
04/06/09
Case ID: 
12635_3
Case type: 
א
שופטים : חיים טובי
חיים טובי
עורכי דין : א. לאואר, מנהל העיזבון קירשנבוים ואח'
א. לאואר, מנהל העיזבון
קירשנבוים ואח'
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system