משה בר-עם

משה בר-עם

עזריאל יחיא נ. חב' טונר פרינט

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F6141D26FE1D02B1422576C000519001/$FILE/9E89F0E914FE450F422576BF004EDBD3.html
תאריך: 
04/02/10
Case ID: 
20451_8
Case type: 
א
שופטים : משה בר-עם
משה בר-עם
עורכי דין : דהן יצחק זהבי דודו
דהן יצחק
זהבי דודו

אליה נ. אליהו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/EE3BA4AFFB5A9888422576BE00515B71/$FILE/C414A900F61AE6A7422576BD002839ED.html
תאריך: 
02/02/10
Case ID: 
9505_9
Case type: 
א
שופטים : משה בר-עם
משה בר-עם
עורכי דין : לוי ניר
לוי ניר

ד"ר עליאש נ. צפט-סנדזייבסקי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AE2AB97EE44E74C2422576BE00514B81/$FILE/0783300BEDA728D5422576B900217584.html
תאריך: 
02/02/10
Case ID: 
11272_8
Case type: 
א
שופטים : משה בר-עם
משה בר-עם

בן יאיר נ. ארא חב' לעבודות הנד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/033D0E65BFF8A29B422576AA005198DF/$FILE/A4C5AA18DC83117B422576A700315148.html
תאריך: 
13/01/10
Case ID: 
18888_8
Case type: 
א
שופטים : משה בר-עם
משה בר-עם

בן יאיר נ. ארא חב' לעבודות הנד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/033D0E65BFF8A29B422576AA005198DF/$FILE/A4C5AA18DC83117B422576A700315148.html
תאריך: 
13/01/10
Case ID: 
18888_8
Case type: 
א
שופטים : משה בר-עם
משה בר-עם

לוי נ. פוקס

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AED66D597830766B422576AA00519C55/$FILE/FAFC3B59864B6E31422576A70030A7CE.html
תאריך: 
13/01/10
Case ID: 
18772_8
Case type: 
א
שופטים : משה בר-עם
משה בר-עם
עורכי דין : יהודה שוסטר יצחק פונד
יהודה שוסטר
יצחק פונד

לוי נ. פוקס

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AED66D597830766B422576AA00519C55/$FILE/FAFC3B59864B6E31422576A70030A7CE.html
תאריך: 
13/01/10
Case ID: 
18772_8
Case type: 
א
שופטים : משה בר-עם
משה בר-עם
עורכי דין : יהודה שוסטר יצחק פונד
יהודה שוסטר
יצחק פונד

בסול נ. הראל חב' לביטוח בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7EB05C2858ED77F0422576AA00519A79/$FILE/EB6555D6DEFB22EC422576A700312886.html
תאריך: 
13/01/10
Case ID: 
4525_9
Case type: 
א
שופטים : משה בר-עם
משה בר-עם
עורכי דין : דוויק עדנה
דוויק עדנה

דרור איוב ואח' נ. מנשה לוי ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/FD550E45F76B96D5422576AA0051975D/$FILE/54A5F2175F09F4A4422576A70030D340.html
תאריך: 
13/01/10
Case ID: 
1071_6
Case type: 
א
שופטים : משה בר-עם
משה בר-עם
עורכי דין : וינברג פרידמן
וינברג
פרידמן

ווקף מוחמד נ. תאופיק מחמד שעאר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0CF1EEA0D8BE12E04225768F0052202B/$FILE/77D1D4446AE86D184225768F00333CDB.html
תאריך: 
17/12/09
Case ID: 
15430_6
Case type: 
א
שופטים : משה בר-עם
משה בר-עם
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system