מוסא פייסל

מוסא פייסל

חוראני - ביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A040ABB3A8AA2602422577040051507E/$FILE/C5972B10A41EA975422576FF0032D581.html
תאריך: 
13/04/10
Case ID: 
11886_8
Case type: 
בל
שופטים : שדיאור שרה
שדיאור שרה
עורכי דין : מוסא פייסל
מוסא פייסל

חוראני - ביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A040ABB3A8AA2602422577040051507E/$FILE/C5972B10A41EA975422576FF0032D581.html
תאריך: 
13/04/10
Case ID: 
11886_8
Case type: 
בל
שופטים : שדיאור שרה
שדיאור שרה
עורכי דין : מוסא פייסל
מוסא פייסל

גהאלין נ. בטוח לאומי-סניף ירוש

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/94DDBEAD25507386422576B20051BF47/$FILE/30188C31B06DCED9422576B1003D72D0.html
תאריך: 
21/01/10
Case ID: 
10150_9
Case type: 
בל
שופטים : שדיאור שרה
שדיאור שרה
עורכי דין : מוסא פייסל
מוסא פייסל

אסעד נ. בטוח לאומי-סניף ירושלי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/80B034733F2C829C422576A30051F2C1/$FILE/6F918D430AB443EC422576A300244B66.html
תאריך: 
06/01/10
Case ID: 
10366_9
Case type: 
בל
שופטים : ד. גולדברג
ד. גולדברג
עורכי דין : הלנה מרק מוסא פייסל
הלנה מרק
מוסא פייסל

תמימי נ. בטוח לאומי-סניף ירושל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3D50EE98810A71EF4225769400516889/$FILE/A5DF91D24C0BFA6642257693002E381F.html
תאריך: 
22/12/09
Case ID: 
10368_9
Case type: 
בל
שופטים : יפה שטיין
יפה שטיין
עורכי דין : אפרת לבנוני מוסא פייסל
אפרת לבנוני
מוסא פייסל

שבאנה נ. בטוח לאומי-סניף ירושל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4431267B1ABDFD9F4225764C0052BBB4/$FILE/62BDDF1A9265BC104225764C00326508.html
תאריך: 
11/10/09
Case ID: 
10149_9
Case type: 
בל
שופטים : יפה שטיין
יפה שטיין
עורכי דין : מוסא פייסל
מוסא פייסל

רגבי נ. בטוח לאומי-סניף ירושלי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D93C2C2744314AA5422575F800593750/$FILE/AE8E38153DD58840422575F80043C546.html
תאריך: 
19/07/09
Case ID: 
10151_9
Case type: 
בל
שופטים : יפה שטיין
יפה שטיין
עורכי דין : מוסא פייסל
מוסא פייסל

רגבי נ. בטוח לאומי-סניף ירושלי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D93C2C2744314AA5422575F800593750/$FILE/AE8E38153DD58840422575F80043C546.html
תאריך: 
19/07/09
Case ID: 
10151_9
Case type: 
בל
שופטים : יפה שטיין
יפה שטיין
עורכי דין : מוסא פייסל
מוסא פייסל

מוחתסב נ. בטוח לאומי-סניף ירוש

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/EB7768088870675F42257551005690D9/$FILE/3BC285C5B621927D4225755100335A7C.html
תאריך: 
02/02/09
Case ID: 
11017_7
Case type: 
בל
שופטים : אורנית אגסי
אורנית אגסי
עורכי דין : מוסא פייסל
מוסא פייסל

גארושי עומר נ. מעוף משאבי אנוש

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E50DDAAC6CC017BF42257515005618BE/$FILE/95C20BC67D2BF74F4225751100484F81.html
תאריך: 
04/12/08
Case ID: 
1351_8
Case type: 
דמ
שופטים : חיים ארמון - שופט
חיים ארמון - שופט
עורכי דין : גוטפריד ורד חונן גוטפריד מוסא פייסל פייסל
גוטפריד
ורד חונן גוטפריד
מוסא פייסל
פייסל
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system