אליאס פיראס

אליאס פיראס

התאחדות הקבלנים נ. חברת ע.מ.כ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/EFCC798D8AB851E94225751B0055DE96/$FILE/C5A4FF043FD6B71E4225751500335A6E.html
תאריך: 
04/12/08
Case ID: 
1840_8
Case type: 
עב
שופטים : נשיאה
נשיאה
עורכי דין : אליאס פיראס ירון אברהם ואח'
אליאס פיראס
ירון אברהם ואח'
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system