"תלמי הנגב" מפעל מתכת וציוד חקלאי בשער הנגב בעניין: דקל רם ואח'

"תלמי הנגב" מפעל מתכת וציוד חקלאי בשער הנגב בעניין: דקל רם ואח'

תלמי הנגב" מפעל מתכת נ. ששי"

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5172882523C6E7F9422575150055612A/$FILE/C7E105DEADD690EC422574560043D1F5.html
תאריך: 
04/12/08
Case ID: 
1398_3
Case type: 
א
שופטים : א. חזק
א. חזק
עורכי דין : "תלמי הנגב" מפעל מתכת וציוד חקלאי בשער הנגב בעניין: דקל רם ואח'
"תלמי הנגב" מפעל מתכת וציוד חקלאי בשער הנגב בעניין: דקל רם ואח'
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system