אסתר קובו

אסתר קובו

שירותי בריאות נ' עירית נתניה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3E383055468D0BF24225765D0030397B/$FILE/FF16A5C51946F2034225760100328CF1.html
תאריך: 
28/10/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : אסתר קובו
אסתר קובו
עורכי דין : אריה כהן
אריה כהן

שירותי בריאות נ' עירית נתניה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3E383055468D0BF24225765D0030397B/$FILE/FF16A5C51946F2034225760100328CF1.html
תאריך: 
28/10/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : אסתר קובו
אסתר קובו
עורכי דין : אריה כהן
אריה כהן

ה.ה שקיעים במקרקעין נ' בנצור

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1ED111D526F10BAB422576420051AD8C/$FILE/2A16874A6277CE04422576380038C324.html
תאריך: 
01/10/09
Case ID: 
1008_7
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
עורכי דין : בעניין:
בעניין:
שופטים : אסתר קובו
אסתר קובו

ה.ה שקיעים במקרקעין נ' בנצור

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1ED111D526F10BAB422576420051AD8C/$FILE/2A16874A6277CE04422576380038C324.html
תאריך: 
01/10/09
Case ID: 
1008_7
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
עורכי דין : בעניין:
בעניין:
שופטים : אסתר קובו
אסתר קובו

סלע עוזי נ. א.דורי חברה לעבודו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D4F39E79B2E28496422575CB005641A8/$FILE/985030B50523159B422575C000356B08.html
תאריך: 
04/06/09
Case ID: 
3834_7
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
עורכי דין : נ ג ד
נ ג ד
שופטים : אסתר קובו
אסתר קובו

אילון נ. ד. יולנד בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C0DCD45AC77637CD4225758B00554165/$FILE/A25C1DEC3BED6E8A42257536003F302B.html
תאריך: 
01/04/09
Case ID: 
3298_7
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : אסתר קובו
אסתר קובו
עורכי דין : בורוקובסקי ואח' גולן נעמן ואח'
בורוקובסקי ואח'
גולן
נעמן ואח'

גרשונוביץ נ. מנהל מקרקעי ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1A9930B64E919F9A4225758B00553DC6/$FILE/3E88792B193133494225753500329CF4.html
תאריך: 
01/04/09
Case ID: 
3680_5
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
עורכי דין : בן
בן
שופטים : אסתר קובו
אסתר קובו

טופז

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/43F7A972BADB43DC4225758B00553CAB/$FILE/78FAADF66F2F218F422575340038FAE8.html
תאריך: 
01/04/09
Case ID: 
2842_7
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
עורכי דין : נ ג ד
נ ג ד
שופטים : אסתר קובו
אסתר קובו

כהן נ. שילוח חברה לביטוח בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/23F8B115299DF73B4225757000555FD5/$FILE/525F35EB4FE28D4B4225754C0032303B.html
תאריך: 
05/03/09
Case ID: 
3498_5
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : אסתר קובו
אסתר קובו
עורכי דין : יעקובוביץ ערן לידרמן דני
יעקובוביץ ערן
לידרמן דני

אירופה ישראל נ. הוועדה המקומית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C2F920D7E4E5FC4D4225756F0055693F/$FILE/5228FA3A889F0300422575520041D2F7.html
תאריך: 
04/03/09
Case ID: 
3738_6
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : אסתר קובו
אסתר קובו
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system