א. בומבך

א. בומבך

עמנואל נ. פרנקל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7E427431FDB9322D4225751A005553AF/$FILE/3D785D402B63BF0942257504002AC227.html
תאריך: 
04/12/08
Case ID: 
2272_4
Case type: 
א
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : סגניתנשיא
סגניתנשיא
עורכי דין : א. בומבך הנתבע ר. שר-ישראל
א. בומבך
הנתבע
ר. שר-ישראל
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system