בית המשפט המחוזי באר שבע

כתובת: רחוב התקווה 5, באר שבע מיקוד 84102
מספרי טלפון
מרכזיה 08-6470444
מרכז מידע ארצי 02-6593333

מספרי פקס
מדור אזרחי 08-6470328
מדור פלילי + נוער 08-6470329

מדור ערעורים אזרחיים,
מנהליים ועתירות אסירים 08-6470249

מדור ערעורים פליליים
08-6470357
גזברות 08-6470357
מזכירות ראשית 08-6470404
קבלת קהל בימים א'-ה' 8:30-13:30
בימי ו' וערבי חג (לסעדים דחופים) 8:30-12:00
בפגרה 9:00-12:00
לתצהירים 8:30-13:30
חתימה על אישור אפוסטילים (בימים א'-ה') 8:30-13:30
מרכז מידע 8:00-16:00

מזכיר ראשי: שמעון שריקי
טל' מזכיר ראשי בעבודה: 08-6470406
נייד: 050-6256163

סגן מזכיר ראשי: פודלובסקי אליעזר
טלפון סגן בעבודה: 08-6470407
נייד: 050-6255163

סגן מזכיר ראשי: בנני דרורה
נייד: 050-6255185

מדינת ישראל נ' משה קליין

 

בתי משפט : בית המשפט המחוזי באר שבע
כתובת: רחוב התקווה 5, באר שבע מיקוד 84102
מספרי טלפון
מרכזיה 08-6470444
מרכז מידע ארצי 02-6593333

מספרי פקס
מדור אזרחי 08-6470328
מדור פלילי + נוער 08-6470329

מדור ערעורים אזרחיים,
מנהליים ועתירות אסירים 08-6470249

מדור ערעורים פליליים
08-6470357
גזברות 08-6470357
מזכירות ראשית 08-6470404
קבלת קהל בימים א'-ה' 8:30-13:30
בימי ו' וערבי חג (לסעדים דחופים) 8:30-12:00
בפגרה 9:00-12:00
לתצהירים 8:30-13:30
חתימה על אישור אפוסטילים (בימים א'-ה') 8:30-13:30
מרכז מידע 8:00-16:00

מזכיר ראשי: שמעון שריקי
טל' מזכיר ראשי בעבודה: 08-6470406
נייד: 050-6256163

סגן מזכיר ראשי: פודלובסקי אליעזר
טלפון סגן בעבודה: 08-6470407
נייד: 050-6255163

סגן מזכיר ראשי: בנני דרורה
נייד: 050-6255185
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system