שרון לארי-בבלי

שרון לארי-בבלי

מ"י נ. לוי דוח-א י-ם ת-60200526493

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B44D3BD038B717E2422576780051FD01/$FILE/1FCBCFE7F8695C5442257678002E2DD2.html
תאריך: 
24/11/09
Case ID: 
15218_9
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. אמן פל-א י-ם ת-344/08

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/DD8E98DCBC34845B422576720051CF4A/$FILE/4FD28A8AB2032BED4225767200298241.html
תאריך: 
18/11/09
Case ID: 
539_9
Case type: 
פל
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. הוארי דוח-א י-ם ת-61500779006

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AC4BE6A00561E1B54225767100515EDB/$FILE/B545D12D5833E027422576710036F28C.html
תאריך: 
17/11/09
Case ID: 
14572_9
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. כהן דוח-א י-ם ת-61101893735

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/22DDC0A0207C94674225766800532DE7/$FILE/CDF39E75791A9CD14225766800460F8E.html
תאריך: 
08/11/09
Case ID: 
10973_9
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. נדב דוח-א י-ם ת-61102699123

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/241E94B6340DCD5F4225766400622F37/$FILE/EDBDA4CBB72FCE1A4225766400474EBE.html
תאריך: 
04/11/09
Case ID: 
14322_9
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. שבו דוח-א י-ם ת-61102354091

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CC357F226DE43FD5422576610052DCC6/$FILE/3F39E4DFCDF23705422576610048D4F8.html
תאריך: 
01/11/09
Case ID: 
11763_9
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. שבו דוח-א י-ם ת-61102354091

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CC357F226DE43FD5422576610052DCC6/$FILE/3F39E4DFCDF23705422576610048D4F8.html
תאריך: 
01/11/09
Case ID: 
11763_9
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. אורפייג דוח-א י-ם ת-60100845639

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8ACBEBF867445EE54225765C00525AC0/$FILE/F353074F07E15F594225765C002D80B0.html
תאריך: 
27/10/09
Case ID: 
11381_9
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. אורפייג דוח-א י-ם ת-60100845639

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8ACBEBF867445EE54225765C00525AC0/$FILE/F353074F07E15F594225765C002D80B0.html
תאריך: 
27/10/09
Case ID: 
11381_9
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. אלרון דוח-א י-ם ת-61102071851

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B5B526758D45EA42422576550061CFB4/$FILE/A46F56DE5E96C87842257655003C8398.html
תאריך: 
20/10/09
Case ID: 
6756_9
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system