שרון לארי-בבלי

שרון לארי-בבלי

מ"י נ. אלרון דוח-א י-ם ת-61102071851

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B5B526758D45EA42422576550061CFB4/$FILE/A46F56DE5E96C87842257655003C8398.html
תאריך: 
20/10/09
Case ID: 
6756_9
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. ביטון דוח-א י-ם ת-61101277681

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E3B3F87428890FC6422576530051B473/$FILE/0D164D63BBC6379D42257653002EDFB4.html
תאריך: 
18/10/09
Case ID: 
11439_9
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. תמיר דוח-א י-ם ת-61100924721

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1D124833A5EC77CE422575E300564AAC/$FILE/821DEB3748B5BB75422575E3002FC8D7.html
תאריך: 
28/06/09
Case ID: 
19612_8
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. ברקאי דוח-א י-ם ת-61101233783

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D7C4A93AB6142EC9422575DE00567919/$FILE/724777847854FA06422575DE003CA3C8.html
תאריך: 
23/06/09
Case ID: 
8632_9
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. ברקאי דוח-א י-ם ת-61101233783

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D7C4A93AB6142EC9422575DE00567919/$FILE/724777847854FA06422575DE003CA3C8.html
תאריך: 
23/06/09
Case ID: 
8632_9
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. רוזנטל דוח-א י-ם ת-60100701311

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D6E9766A26F8D3DD422575D70057D375/$FILE/8210B4C29BED9BCF422575D700449C35.html
תאריך: 
16/06/09
Case ID: 
14617_8
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. דבש דוח-א י-ם ת-61102569441

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/861D7D192FA57F1A422575D10056CA8F/$FILE/29866E157B181F5F422575D100456F7C.html
תאריך: 
10/06/09
Case ID: 
6813_9
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. דבש דוח-א י-ם ת-61102569441

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/861D7D192FA57F1A422575D10056CA8F/$FILE/29866E157B181F5F422575D100456F7C.html
תאריך: 
10/06/09
Case ID: 
6813_9
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. זבולוני דוח-א י-ם ת-61102566694

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1D8ECEE1846A1D26422575C700576C25/$FILE/F9C5DA885CB51C97422575C7003F712E.html
תאריך: 
31/05/09
Case ID: 
6284_9
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. מערוף דוח-א י-ם ת-40200531065

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/EAAD4313EB2339FF4225757C0056C300/$FILE/325F90FCDB5D8EE34225757C003EEE63.html
תאריך: 
17/03/09
Case ID: 
19794_8
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system