שרון לארי-בבלי

שרון לארי-בבלי

מ"י נ. ברים דוח-א י-ם ת-61101755405

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/43A5525F43140A5A422575730056CBA6/$FILE/37BE4EB1B3F861DF4225757300438217.html
תאריך: 
08/03/09
Case ID: 
16525_8
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. כהן דוח-א י-ם ת-61102196609

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1B57D0833413C6DB4225756F00567E0C/$FILE/4BBB1CE8FC8C707A4225756F003EAFE8.html
תאריך: 
04/03/09
Case ID: 
17443_8
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. סלמיה דוח-א י-ם ת-61102276013

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7B7E8CCC9DDA62104225756C0057D3A6/$FILE/8F0233A2497408014225756C0049D828.html
תאריך: 
01/03/09
Case ID: 
5475_9
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. וירצברג דוח-א י-ם ת-61101694083

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/01010B65514CA233422575690056BD4C/$FILE/F9611A7DBACCD2E34225756900435E43.html
תאריך: 
26/02/09
Case ID: 
5681_9
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. אליהו דוח-א י-ם ת-60200549792

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C168F0F402261B564225756000561EAE/$FILE/618963C6222E6D2F42257560003BBE71.html
תאריך: 
17/02/09
Case ID: 
12464_8
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. אפרתי דוח-א י-ם ת-61102391333

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/644EF124741F45D5422575570066C54C/$FILE/525D1F5AE28C3C764225755700360B92.html
תאריך: 
08/02/09
Case ID: 
20018_8
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. מזרחי דוח-א י-ם ת-61102238393

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/32570F281CBFEEAA4225754C0056664B/$FILE/C25B10FB5B97A5064225754C003A210D.html
תאריך: 
28/01/09
Case ID: 
17481_8
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. פרטיג דוח-א י-ם ת-61102162635

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/157C5D3C656CB0C04225754B00566317/$FILE/DFDC00AD9AFCE97A4225754B002D0844.html
תאריך: 
27/01/09
Case ID: 
16533_8
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. בידס דוח-א י-ם ת-40200508147

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1929EF4D5A839F584225753B00566F67/$FILE/37A2B89FAF4F92674225753B0041ACCB.html
תאריך: 
11/01/09
Case ID: 
10169_8
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי

מ"י נ. גפנר דוח-א י-ם ת-61102007368

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4702F3BE3B6344444225753700562E88/$FILE/8001D144E30C18954225753700370279.html
תאריך: 
07/01/09
Case ID: 
17079_8
Case type: 
ת
שופטים : שרון לארי-בבלי
שרון לארי-בבלי
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system