בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

(.. לביא שון ) גרשון ליבל( נ. חודסהוצ--01-6176001-6

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A3375792AB7BD7B34225766400517BEC/$FILE/7A821D21C1C41AFA42257661002B5C6E.html
תאריך: 
04/11/09
Case ID: 
2848_4
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : ענת ברון
ענת ברון

לוי נ. אורן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/211D2A6A005CAB984225766300516BEB/$FILE/A2C112F2AEA5EC13422576630027B173.html
תאריך: 
03/11/09
Case ID: 
1384_9
Case type: 
הפ
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : ר. רונן
ר. רונן

מוזס נ' משהב"ט

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D8E02E643F3941594225766200518A5D/$FILE/320FB3B44488981A422576620034C9D7.html
תאריך: 
02/11/09
Case ID: 
1327_9
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : שרה דותן
שרה דותן

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8085243BFA8082DF422576620040AEBA/$FILE/4B7402E0D8D84E6B4225765D002003B4.html
תאריך: 
02/11/09
Case ID: 
7153_9
Case type: 
עפ
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : דבורה ברלינר
דבורה ברלינר
עורכי דין : רינה מיוחס, מפרקליטות מחוז
רינה מיוחס, מפרקליטות מחוז

(חזן נ. י. מזרחי קבלנות בע"מ )בתיק בנק דיסקונט נ. י. מזרחי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AF8FE649C8C4C13D42257661005153ED/$FILE/01D9F955E403E2AF4225761C00499300.html
תאריך: 
01/11/09
Case ID: 
281_98
Case type: 
א
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : כב' השופטת גדות שרה
כב' השופטת גדות שרה
עורכי דין : א. הבר אהוד שטיין ושות' ש.ובר ו/או ש.לאלו שריקי
א. הבר
אהוד שטיין ושות'
ש.ובר ו/או ש.לאלו
שריקי

זולונדקובסקי נ. ממן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/797B987A2BE88472422576610051AC08/$FILE/879A67F3B1CF9F1E4225765A0031C53F.html
תאריך: 
01/11/09
Case ID: 
3634_7
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : ישעיהו שנלר
ישעיהו שנלר
עורכי דין : א' אלויה גב' ל' זיגר-שפר
א' אלויה
גב' ל' זיגר-שפר

נוה סער חב נ. א.צ. ברנוביץ ובנ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/96F8CDC763D94BF94225765E0040AE3B/$FILE/FC6E609778C7C4644225765E0024E2E5.html
תאריך: 
29/10/09
Case ID: 
1306_6
Case type: 
א
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : נ. ישעיה
נ. ישעיה
עורכי דין : א. ארז כונס הנכסים
א. ארז כונס הנכסים

נוה סער חב נ. א.צ. ברנוביץ ובנ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/96F8CDC763D94BF94225765E0040AE3B/$FILE/FC6E609778C7C4644225765E0024E2E5.html
תאריך: 
29/10/09
Case ID: 
1306_6
Case type: 
א
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : נ. ישעיה
נ. ישעיה
עורכי דין : א. ארז כונס הנכסים
א. ארז כונס הנכסים

קהתי עוזר נ. משהב"ט-אגף השיקום

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6B71BD08B8E09C0F4225765E0051902B/$FILE/958766E4C9BAC7764225765D003D7F40.html
תאריך: 
29/10/09
Case ID: 
2315_8
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : ת דליה גנות
ת דליה גנות
עורכי דין : אלמגור בן אברהם
אלמגור
בן אברהם

קהתי עוזר נ. משהב"ט-אגף השיקום

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6B71BD08B8E09C0F4225765E0051902B/$FILE/958766E4C9BAC7764225765D003D7F40.html
תאריך: 
29/10/09
Case ID: 
2315_8
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : ת דליה גנות
ת דליה גנות
עורכי דין : אלמגור בן אברהם
אלמגור
בן אברהם
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system