בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

אבניאל שלמה נ. אפרים פולק

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/939D70BF5607E4964225765C0040AA1C/$FILE/7F99627121E5B52E4225761E002F5556.html
תאריך: 
27/10/09
Case ID: 
2641_8
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : י' שטופמן
י' שטופמן

קוגוט דניאל נ. רשות המיסים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/23379666681063E74225765C0062B8E5/$FILE/4241BE1ECAF5BA244225765C004F6686.html
תאריך: 
27/10/09
Case ID: 
128_8
Case type: 
תמ
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : מגן אלטוביה
מגן אלטוביה
עורכי דין : אופיר מנצ'ל אמנון רון
אופיר מנצ'ל
אמנון
רון

חיים מנחם נ. מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1E8EC42A82F559574225765C00517072/$FILE/6E4CC56ED745366E4225764D004B9EF0.html
תאריך: 
27/10/09
Case ID: 
70281_6
Case type: 
עפ
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : לפיכך הוחלט
לפיכך הוחלט
עורכי דין : הגב' קרן שמיר-עוז שמואל סעדיה
הגב' קרן שמיר-עוז
שמואל סעדיה

מנייסקו נ. מאפיית ודש רמת השרו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/506E47E25F9EDE444225765B0051A66C/$FILE/588C6EBD195727B642257653003D14F6.html
תאריך: 
26/10/09
Case ID: 
2028_1
Case type: 
א
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : ענת ברון
ענת ברון

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/74B8B4EAB372B62B4225765B0039512A/$FILE/175F2C242452663E4225765A004A1551.html
תאריך: 
26/10/09
Case ID: 
7551_9
Case type: 
עפ
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : דבורה ברלינר
דבורה ברלינר
עורכי דין : דניאל בן טולילה מפרקליטות מחוז ת"א (פלילי)
דניאל בן טולילה מפרקליטות מחוז ת"א (פלילי)

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D5E45EAC25D5EEDD4225765B00394E9C/$FILE/E72AA28753209DDF4225765A0047D9E0.html
תאריך: 
26/10/09
Case ID: 
7710_9
Case type: 
עפ
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : דבורה ברלינר
דבורה ברלינר
עורכי דין : דוד גולן דניאל בן טולילה מפרקליטות מחוז לודלמיה פורמנוב ממשרד
דוד גולן
דניאל בן טולילה מפרקליטות מחוז
לודלמיה פורמנוב ממשרד

אל-על נתיבי נ. אבנר אגוד בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7B5CB468C88B50D64225765A00518E3E/$FILE/AB6E51FBFF4C39FE42257653005317D6.html
תאריך: 
25/10/09
Case ID: 
1686_3
Case type: 
א
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : גונן
גונן
עורכי דין : אלון אריה יוסף רינה בבר
אלון
אריה
יוסף
רינה בבר

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/62A05ADF8BC4AA904225765A00303560/$FILE/C1D11290C56065CB42257653003E4476.html
תאריך: 
25/10/09
Case ID: 
7641_9
Case type: 
עפ
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : דבורה ברלינר
דבורה ברלינר
עורכי דין : גלי חצב דן
גלי חצב
דן

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/62A05ADF8BC4AA904225765A00303560/$FILE/C1D11290C56065CB42257653003E4476.html
תאריך: 
25/10/09
Case ID: 
7641_9
Case type: 
עפ
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : דבורה ברלינר
דבורה ברלינר
עורכי דין : גלי חצב דן
גלי חצב
דן

דזורבו דניארוב נ. עמידר החברה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B4FA2F1A9229C0C842257657006223C3/$FILE/19EA1C95E47D7E424225765700491C67.html
תאריך: 
22/10/09
Case ID: 
2584_6
Case type: 
א
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : ר. רונן
ר. רונן
עורכי דין : אורלי ברנע ישראל אברהם נעם יבלון
אורלי ברנע
ישראל אברהם
נעם יבלון
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system