בית דין א.לעבודה ת"א

מאיו עינת נ' פיק פור יו בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AE5825F92460BAB042257709005167EE/$FILE/BF6CD0B37AAF411642257709002DFD2B.html
תאריך: 
18/04/10
Case ID: 
10281_8
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : עובדיה
עובדיה

מאיו עינת נ' פיק פור יו בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AE5825F92460BAB042257709005167EE/$FILE/BF6CD0B37AAF411642257709002DFD2B.html
תאריך: 
18/04/10
Case ID: 
10281_8
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : עובדיה
עובדיה

מלקו אדמסו נ' מעיין מיורן - מי שתיה עשירי ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/51B75EEF65F1EEBC42257709005166C4/$FILE/44F78F23DC6D481642257709002C13AA.html
תאריך: 
18/04/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
בשא
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : ניק
ניק

מלקו אדמסו נ' מעיין מיורן - מי שתיה עשירי ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/51B75EEF65F1EEBC42257709005166C4/$FILE/44F78F23DC6D481642257709002C13AA.html
תאריך: 
18/04/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
בשא
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : ניק
ניק

מכלוף כהן נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F19F22179666444D4225770900514B76/$FILE/00BD5588DBF8569F422576E3003100A4.html
תאריך: 
18/04/10
Case ID: 
5501_8
Case type: 
בל
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : בר-נור מהודר שמשון
בר-נור
מהודר שמשון

גונדוגדו יאקופ נ. פרידמן חכשור

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/FB51A92B6284590C4225770900513CC5/$FILE/B686DD70E634E9294225769D0047F89A.html
תאריך: 
18/04/10
Case ID: 
5082_7
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : כהן מיסיוק
כהן
מיסיוק

דמירטורקאוגלו נ. פרידמן חכשורי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/578C4338D1B56EF14225770900514432/$FILE/5FCA9C5D3234515B422576CB00276461.html
תאריך: 
18/04/10
Case ID: 
4734_7
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : אילנה נעמה
אילנה
נעמה

חורי יהודה נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/136FC0952F586DFC4225770900514ACE/$FILE/44099A2C7892BED6422576E200511F52.html
תאריך: 
18/04/10
Case ID: 
4156_9
Case type: 
בל
עורכי דין : רנה הירש
רנה הירש
שופטים : נטע רות
נטע רות

יאיר סגינר נ. מקור ראשון החדש

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A6CA2E74D63C256F422577090051522C/$FILE/002E67E0EF611C10422576F0002DA0A5.html
תאריך: 
18/04/10
Case ID: 
3998_8
Case type: 
עב
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : יצחק אלמוג שחר דור
יצחק אלמוג
שחר דור

עזרא סוזן נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5ABC5E845CC5312C42257709005148E7/$FILE/EBA40C8D7A66843C422576DA00436585.html
תאריך: 
18/04/10
Case ID: 
3541_9
Case type: 
בל
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : הירש ינקו-לביא
הירש
ינקו-לביא
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system