בימ"ש לעניינים מינהליים ת"א

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/79B0218E6939164C422576400051528F/$FILE/71DF6781397074E04225762C0023D59C.html
תאריך: 
29/09/09
Case ID: 
2123_8
Case type: 
עתמ
שופטים : דברים אלה אינם מתיישבים עם חובת ההגינות של הרשות המנהלית
דברים אלה אינם מתיישבים עם חובת ההגינות של הרשות המנהלית

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/79B0218E6939164C422576400051528F/$FILE/71DF6781397074E04225762C0023D59C.html
תאריך: 
29/09/09
Case ID: 
2123_8
Case type: 
עתמ
שופטים : דברים אלה אינם מתיישבים עם חובת ההגינות של הרשות המנהלית
דברים אלה אינם מתיישבים עם חובת ההגינות של הרשות המנהלית

עירית גבעתיים נ. ועדת הערר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E8F9F1B28A77CA564225764000519837/$FILE/03EFEC6209AEFD2842257640002927A9.html
תאריך: 
29/09/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : גדות שרה
גדות שרה
עורכי דין : זילברמן שמחה מפרקליטות מחוז ת"א אזרחי עו"ד זילברמן שמחה רון
זילברמן שמחה
מפרקליטות מחוז ת"א אזרחי
עו"ד זילברמן שמחה
רון

עירית גבעתיים נ. ועדת הערר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E8F9F1B28A77CA564225764000519837/$FILE/03EFEC6209AEFD2842257640002927A9.html
תאריך: 
29/09/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : גדות שרה
גדות שרה
עורכי דין : זילברמן שמחה מפרקליטות מחוז ת"א אזרחי עו"ד זילברמן שמחה רון
זילברמן שמחה
מפרקליטות מחוז ת"א אזרחי
עו"ד זילברמן שמחה
רון

מיכאלי יצחק נ. משרד הפנים י-ם

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0504EBEB06860D5E4225763B00534332/$FILE/A1DD816F1B7645864225763B00409095.html
תאריך: 
24/09/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : גדות שרה
גדות שרה
עורכי דין : זרי חזן פרקליטות מחוז ת"א – אזרחי
זרי חזן
פרקליטות מחוז ת"א – אזרחי

נ. משרד הפנים MYKHAYLYNA

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F61CA3ED215AF9854225763B00529D37/$FILE/657358B9EA8F34F04225763B002A9F38.html
תאריך: 
24/09/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : גדות שרה
גדות שרה
עורכי דין : ג'בארין אוסאמה
ג'בארין אוסאמה

מיכאלי יצחק נ. משרד הפנים י-ם

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0504EBEB06860D5E4225763B00534332/$FILE/A1DD816F1B7645864225763B00409095.html
תאריך: 
24/09/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : גדות שרה
גדות שרה
עורכי דין : זרי חזן פרקליטות מחוז ת"א – אזרחי
זרי חזן
פרקליטות מחוז ת"א – אזרחי

דורון עזרא נ' עיריית רמת השרון

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/38C8AC06699958C74225763B0052A12B/$FILE/D1FDC11FC872BB394225763B002E96DC.html
תאריך: 
24/09/09
Case ID: 
140_7
Case type: 
תמ
שופטים : גדות שרה
גדות שרה
עורכי דין : גיורא בן-טל דורון רדעי מיכאל בלום
גיורא בן-טל
דורון רדעי
מיכאל בלום

נ. משרד הפנים MYKHAYLYNA

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F61CA3ED215AF9854225763B00529D37/$FILE/657358B9EA8F34F04225763B002A9F38.html
תאריך: 
24/09/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : גדות שרה
גדות שרה
עורכי דין : ג'בארין אוסאמה
ג'בארין אוסאמה

רוסטוביץ גלעד נ. מנהל הארנונה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5A04B04E463C76B24225763A0051F189/$FILE/451395994EC95E144225763A00298BC2.html
תאריך: 
23/09/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עמנ
שופטים : גדות שרה
גדות שרה
עורכי דין : תהילה סובל
תהילה סובל
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system