בימ"ש לעניינים מינהליים ת"א

ד.י.א נכסי סיעוד נ. ו.ערר מחוז

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/526EA5C29F5A288F422575E000579060/$FILE/96E1E72C4CBF006F422575E0003EB6B8.html
תאריך: 
25/06/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : רות רונן
רות רונן
עורכי דין : חייקין ועו"ד יובל יובל כוכבי ואח' דן
חייקין ועו"ד יובל
יובל
כוכבי ואח' דן

אלדן אביגדור נ. ועדת ערר מחוזי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/089F94AA2A5D85FF422575DD0056AD28/$FILE/90191B963BD0B27F422575DD00376924.html
תאריך: 
22/06/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : ר. רונן
ר. רונן
עורכי דין : מל שיצר
מל
שיצר

אלדן אביגדור נ. ועדת ערר מחוזי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/089F94AA2A5D85FF422575DD0056AD28/$FILE/90191B963BD0B27F422575DD00376924.html
תאריך: 
22/06/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : ר. רונן
ר. רונן
עורכי דין : מל שיצר
מל
שיצר

אגודת ישיבת נ. משרד הרווחה-מדי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/203C4D72A1CB727E422575DC005667AD/$FILE/8CF47C15C72E795E422575DA002A8294.html
תאריך: 
21/06/09
Case ID: 
1469_7
Case type: 
עתמ
שופטים : גונן
גונן

ארנה לופנפלד נ' המועצה המקומית אבן יהודה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/EE250F4D0E58B861422575D900558C55/$FILE/49E150D073152187422573600027D5C8.html
תאריך: 
18/06/09
Case ID: 
1581_7
Case type: 
עתמ
שופטים : ד"ר מיכל אגמון-גונן
ד"ר מיכל אגמון-גונן

אנג'טי נ' מ"י

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/9507FFF4C7E059BE422575D900559CE0/$FILE/4B6E77A48B6019ED4225750E00286CF7.html
תאריך: 
18/06/09
Case ID: 
269_8
Case type: 
עמנ
שופטים : ד"ר מיכל אגמון-גונן
ד"ר מיכל אגמון-גונן
עורכי דין : אביה גולדין-טשיל תומר
אביה גולדין-טשיל
תומר

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/82EB29E93E1B5B9D422575D700574EFC/$FILE/1DC0A878912FAA70422575D7003E5A2F.html
תאריך: 
16/06/09
Case ID: 
104_9
Case type: 
תמ
שופטים : ר. רונן
ר. רונן

דודוביץ נ. עיריית נתניה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/BA694A9FAD142F78422575D70065D3DD/$FILE/141848A3D49D8021422575D7004DFD64.html
תאריך: 
16/06/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : מיכל רובינשטיין
מיכל רובינשטיין
עורכי דין : דוידוביץ יהונתן רחניאן שחר כהן
דוידוביץ יהונתן
רחניאן
שחר כהן

דודוביץ נ. עיריית נתניה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/BA694A9FAD142F78422575D70065D3DD/$FILE/141848A3D49D8021422575D7004DFD64.html
תאריך: 
16/06/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : מיכל רובינשטיין
מיכל רובינשטיין
עורכי דין : דוידוביץ יהונתן רחניאן שחר כהן
דוידוביץ יהונתן
רחניאן
שחר כהן

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/82EB29E93E1B5B9D422575D700574EFC/$FILE/1DC0A878912FAA70422575D7003E5A2F.html
תאריך: 
16/06/09
Case ID: 
104_9
Case type: 
תמ
שופטים : ר. רונן
ר. רונן
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system