בית משפט לתעבורה ת"א - יפו

מ"י נ. קרטנשטיין דוח-א תא תנועה-02134329180

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D953CBD4914149754225770D0051E8AF/$FILE/2E6267ED53C5BF94422572F3004C5692.html
תאריך: 
22/04/10
Case ID: 
46581_5
Case type: 
ת
שופטים : נהרי עופר
נהרי עופר

מ"י נ' דוד פלצי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E62287B3EC6C0A104225770900409F07/$FILE/3B1AA79C97D4ED9C422577090026D854.html
תאריך: 
18/04/10
Case ID: 
1210_10
Case type: 
פל
שופטים : נועה פראג לבוא
נועה פראג לבוא

מ"י נ' דוד פלצי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E62287B3EC6C0A104225770900409F07/$FILE/3B1AA79C97D4ED9C422577090026D854.html
תאריך: 
18/04/10
Case ID: 
1210_10
Case type: 
פל
שופטים : נועה פראג לבוא
נועה פראג לבוא

מ"י נ. בן דוח-א תא תנועה-26101249675

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2EA2BCEE0F2009EE4225770900302C5F/$FILE/CEC206F2F330D193422576FF0045BFA5.html
תאריך: 
18/04/10
Case ID: 
38870_9
Case type: 
ת
שופטים : י. צימרמן
י. צימרמן

מ"י נ. רודניצקי דוח-א תא תנועה-23500339702

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/69ACFA229D93E8CB422576FE0051663A/$FILE/790088C2EDBDD237422576FD00573895.html
תאריך: 
07/04/10
Case ID: 
22076_9
Case type: 
ת
שופטים : ד. ורד
ד. ורד
עורכי דין : אירנה חריטון בר מור עמוס
אירנה חריטון
בר מור עמוס

מ"י נ. ויסנר דוח-א תא תנועה-23500357647

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E9CA7C1985A54581422576CE0030246A/$FILE/37E07CC51269B6A3422576C500446B9C.html
תאריך: 
18/02/10
Case ID: 
35418_8
Case type: 
ת
שופטים : י. צימרמן
י. צימרמן

מ"י נ. ויסנר דוח-א תא תנועה-23500357647

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E9CA7C1985A54581422576CE0030246A/$FILE/37E07CC51269B6A3422576C500446B9C.html
תאריך: 
18/02/10
Case ID: 
35418_8
Case type: 
ת
שופטים : י. צימרמן
י. צימרמן

מ"י נ. הורניק דוח-א תא תנועה-23101215434

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5724DD4038CACD8B422576C700516231/$FILE/71944F86E97140E8422573430029562A.html
תאריך: 
11/02/10
Case ID: 
20589_6
Case type: 
ת
שופטים : סגן נשיא
סגן נשיא

מ"י נ. הורניק דוח-א תא תנועה-23101215434

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5724DD4038CACD8B422576C700516231/$FILE/71944F86E97140E8422573430029562A.html
תאריך: 
11/02/10
Case ID: 
20589_6
Case type: 
ת
שופטים : סגן נשיא
סגן נשיא

מ"י נ. ניימן דוח-א תא תנועה-27102527838

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C8955C6623A71A2D422576C000519886/$FILE/DB2400CFE4C7FB24422576C000257B98.html
תאריך: 
04/02/10
Case ID: 
20859_9
Case type: 
ת
עורכי דין : מרוות
מרוות
שופטים : ד. ורד
ד. ורד
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system