מוסיה ארד

מוסיה ארד

איינשטיין צור ואח' נ' הממונה על חופש המידע

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/936DBB3A656C76C6422576700058534E/$FILE/4E4F970F0F94F7FC422576700029FC02.html
תאריך: 
16/11/09
Case ID: 
1433_9
Case type: 
עתמ
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
עורכי דין : איתן שאולסקי זוהר יהלום
איתן שאולסקי
זוהר יהלום

איינשטיין צור ואח' נ' הממונה על חופש המידע

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/936DBB3A656C76C6422576700058534E/$FILE/4E4F970F0F94F7FC422576700029FC02.html
תאריך: 
16/11/09
Case ID: 
1433_9
Case type: 
עתמ
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
עורכי דין : איתן שאולסקי זוהר יהלום
איתן שאולסקי
זוהר יהלום

גלשן שווקים נ' מנהל הארנונה בעיריית ירושלים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/24BA24F437475C824225766900520646/$FILE/0147A5AD7288A1C2422576690033F7FA.html
תאריך: 
09/11/09
Case ID: 
1259_9
Case type: 
עתמ
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
עורכי דין : גליה גרימברג ואח' שירה שוויד
גליה גרימברג ואח'
שירה שוויד

תמאם נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CC8B4DE30CD2633B4225766300516018/$FILE/C93FF90E8468347742257662002C04A0.html
תאריך: 
03/11/09
Case ID: 
1466_9
Case type: 
עתמ
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
עורכי דין : דניאל שנהר ואח' חן גלעד
דניאל שנהר ואח'
חן גלעד

תמאם נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CC8B4DE30CD2633B4225766300516018/$FILE/C93FF90E8468347742257662002C04A0.html
תאריך: 
03/11/09
Case ID: 
1466_9
Case type: 
עתמ
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
עורכי דין : דניאל שנהר ואח' חן גלעד
דניאל שנהר ואח'
חן גלעד

יתרב - חב' לשירות סיוע נ' המל"ל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/484F5B35EB7BB340422576610052C253/$FILE/65A06895304ED617422576610045B383.html
תאריך: 
01/11/09
Case ID: 
1770_9
Case type: 
עתמ
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
עורכי דין : גיא ממן ואח' ד"ר עומר דקל
גיא ממן ואח'
ד"ר עומר דקל

יתרב - חב' לשירות סיוע נ' המל"ל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/484F5B35EB7BB340422576610052C253/$FILE/65A06895304ED617422576610045B383.html
תאריך: 
01/11/09
Case ID: 
1770_9
Case type: 
עתמ
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
עורכי דין : גיא ממן ואח' ד"ר עומר דקל
גיא ממן ואח'
ד"ר עומר דקל

אחמד מרוח נ' המפקד הצבאי ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A2077B08A4DC1AD3422576610052A53D/$FILE/DB46E0A9B6FA4D0D422576610029971D.html
תאריך: 
01/11/09
Case ID: 
1662_9
Case type: 
עתמ
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
עורכי דין : טובה כהן
טובה כהן

אחמד מרוח נ' המפקד הצבאי ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A2077B08A4DC1AD3422576610052A53D/$FILE/DB46E0A9B6FA4D0D422576610029971D.html
תאריך: 
01/11/09
Case ID: 
1662_9
Case type: 
עתמ
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
עורכי דין : טובה כהן
טובה כהן

עמוס הדר נ' וולטר סוריאנו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2A230EB7FC6A90A04225765E005175AD/$FILE/61E398133FB0AA884225765B0027C1C7.html
תאריך: 
29/10/09
Case ID: 
3230_9
Case type: 
עא
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
עורכי דין : מיכאל ראבילו
מיכאל ראבילו
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system