מוסיה ארד

מוסיה ארד

שחר עבדי נ. היחידה לטיפול

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3B58ADF06AAB51254225752F00562C48/$FILE/E3DB50E6C9ED762D4225752F002ABCA1.html
תאריך: 
30/12/08
Case ID: 
9053_8
Case type: 
עתמ
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד

מיכל מרגלית נ. מועצת רואי חשבון

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/696CF57C058A36374225752D0056089F/$FILE/50E6B95AECF23B754225752D0039F615.html
תאריך: 
28/12/08
Case ID: 
9086_8
Case type: 
עתמ
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
עורכי דין : יניב ושות'
יניב ושות'

ישיבת מקדש מלך נ' מנהל הארנונה בעיריית ירושלים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/53C71BFD06E502BC4225752D00563DAF/$FILE/E9E5DBCA0FF974124225752D002B59E4.html
תאריך: 
28/12/08
Case ID: 
526_8
Case type: 
עמנ
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
עורכי דין : אבנר יוסף
אבנר יוסף

מרגלית קיטאי נ' עו"ד נמרוד טפר

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AA8347D1A94EA74F4225752A00576D8C/$FILE/EA12C585DA5E2D8C4225752A0041EED9.html
תאריך: 
25/12/08
Case ID: 
237_7
Case type: 
עמנ
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
עורכי דין : נמרוד טפר בתפקידו כמפרק אשלים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (בפירוק)
נמרוד טפר בתפקידו כמפרק אשלים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (בפירוק)

דיימקס מערכות נ' חברת דואר ישראל ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/68F9658F6CADFE9D422575280055D744/$FILE/BB41B2766D6D18054225752700489B42.html
תאריך: 
23/12/08
Case ID: 
8921_8
Case type: 
עתמ
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
עורכי דין : יעקב סופר מאיר הלר רות ברק
יעקב סופר
מאיר הלר
רות ברק

דיימקס מערכות נ' חברת דואר ישראל ואח'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/68F9658F6CADFE9D422575280055D744/$FILE/BB41B2766D6D18054225752700489B42.html
תאריך: 
23/12/08
Case ID: 
8921_8
Case type: 
עתמ
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
עורכי דין : יעקב סופר מאיר הלר רות ברק
יעקב סופר
מאיר הלר
רות ברק

יורו ישראל נ. מינהל מקרקעי ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/BE68DF5A3668C17F422575230056BEF9/$FILE/82A54632F9C30B36422575230026B9FC.html
תאריך: 
18/12/08
Case ID: 
9042_8
Case type: 
עתמ
עורכי דין : רפי וינברגר
רפי וינברגר
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system