יהודית צור

יהודית צור

יוהנה אונגוריאנו ואח' נ' משרד הפנים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B4CA4E80F7786908422576300051B844/$FILE/617A985D3A777E534225762D002616FB.html
תאריך: 
13/09/09
Case ID: 
9087_8
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : עדי מני ו/או טלי חץ ו/או פנינה סין-שלום
עדי מני ו/או טלי חץ ו/או
פנינה סין-שלום

רבאיעה נ' שר הפנים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/134B10D2E53DF746422576300051E919/$FILE/7E6FFDE05DE37174422576300024391C.html
תאריך: 
13/09/09
Case ID: 
8883_8
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : נסרי עאמר ואח'
נסרי עאמר ואח'

ראבעה נזמי מוחמד אלדלי ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E5665CEB3442AE664225762C0051E01C/$FILE/2EE6455D3E80CAB24225762C003CC869.html
תאריך: 
09/09/09
Case ID: 
1621_9
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור

אמנה אבו חמדה נ' הלשכה למרשם

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4C4DEACFF207BDB04225762500527314/$FILE/971C3D6B389CF0F1422576250042DE99.html
תאריך: 
02/09/09
Case ID: 
8367_8
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : האני טנוס חן גלעד
האני טנוס
חן גלעד

אמנה אבו חמדה נ' הלשכה למרשם

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4C4DEACFF207BDB04225762500527314/$FILE/971C3D6B389CF0F1422576250042DE99.html
תאריך: 
02/09/09
Case ID: 
8367_8
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : האני טנוס חן גלעד
האני טנוס
חן גלעד

בית הדין המשמעתי נ' רבקה רוטשילד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F80FA93B4D76C5E84225762400518ADE/$FILE/7CE98D78A5AF6563422576070038F687.html
תאריך: 
01/09/09
Case ID: 
20_8
Case type: 
עלע
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : גלעד בלוי עמוס ויצמן ו/או אביר כץ רבקה רוטשילד
גלעד בלוי
עמוס ויצמן ו/או אביר כץ
רבקה רוטשילד

בית הדין המשמעתי נ' רבקה רוטשילד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F80FA93B4D76C5E84225762400518ADE/$FILE/7CE98D78A5AF6563422576070038F687.html
תאריך: 
01/09/09
Case ID: 
20_8
Case type: 
עלע
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : גלעד בלוי עמוס ויצמן ו/או אביר כץ רבקה רוטשילד
גלעד בלוי
עמוס ויצמן ו/או אביר כץ
רבקה רוטשילד

מפעלי מתכת נ' הממונה על היטלי סחר במשרד התעשיייה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/EC0C2A7D186AE43E4225762300517F7C/$FILE/E60A5F67ABD0213A42257623002C48BC.html
תאריך: 
31/08/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור

מרים דאוד ואח' נ. משרד הפנים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D3E8CD2C409BBFBB4225761D00517961/$FILE/BA2E23F9C53FFBC542257615002AA7AC.html
תאריך: 
25/08/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
בש
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : אהרן גבע חגי דומברוביץ (אזרחי)
אהרן גבע
חגי דומברוביץ (אזרחי)

מרים דאוד ואח' נ. משרד הפנים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D3E8CD2C409BBFBB4225761D00517961/$FILE/BA2E23F9C53FFBC542257615002AA7AC.html
תאריך: 
25/08/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
בש
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : אהרן גבע חגי דומברוביץ (אזרחי)
אהרן גבע
חגי דומברוביץ (אזרחי)
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system