יהודית צור

יהודית צור

עג'לוני נ' הלשכה האזורית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/215936D25813598D4225752F0056129B/$FILE/2E13C5BF51E7D87F4225752F0026F232.html
תאריך: 
30/12/08
Case ID: 
9070_8
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : מחמוד אגברייה
מחמוד אגברייה

גאלב שיך נ' האפוטרופוס הכללי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/DB9143064C266828422575280056124C/$FILE/C718EA65C2F9646B42257528002A772F.html
תאריך: 
23/12/08
Case ID: 
7206_8
Case type: 
הפ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : וליד זחאלקה ו/או אסעד מזאוי
וליד זחאלקה ו/או אסעד מזאוי

EMIKOLATIF נ' מדינתישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B75B4C3799B9093642257526005629D6/$FILE/7E53B53A2D37BC43422575200037FE95.html
תאריך: 
21/12/08
Case ID: 
8738_8
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : בדארנה וסאם
בדארנה וסאם

EMIKOLATIF נ' מדינתישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B75B4C3799B9093642257526005629D6/$FILE/7E53B53A2D37BC43422575200037FE95.html
תאריך: 
21/12/08
Case ID: 
8738_8
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : בדארנה וסאם
בדארנה וסאם

חדד אגברהם נ' משרד החינוך

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B207CB6F84285FE74225752300560328/$FILE/96C7B6FAAF9336E44225751C002584F0.html
תאריך: 
18/12/08
Case ID: 
8683_8
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : מיכל גרינבוים ציון גבאי
מיכל גרינבוים
ציון גבאי

סלטי ניבין נ' מינהל האוכלוסין

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5DEB0673B7FAA316422575230056DE2D/$FILE/C2679678F0608F6C42257523003CF4B5.html
תאריך: 
18/12/08
Case ID: 
9023_8
Case type: 
עתמ
עורכי דין : ג'וני שחאדה
ג'וני שחאדה
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system