יהודית צור

יהודית צור

אקראם סנדוקה נ' הלשכה למרשם האוכלוסין

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C2BE5ECF96CC3121422575B400569895/$FILE/F1A1380C010A9B60422575B400266F53.html
תאריך: 
12/05/09
Case ID: 
1245_9
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : האני טנוס
האני טנוס

אקראם סנדוקה נ' הלשכה למרשם האוכלוסין

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C2BE5ECF96CC3121422575B400569895/$FILE/F1A1380C010A9B60422575B400266F53.html
תאריך: 
12/05/09
Case ID: 
1245_9
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : האני טנוס
האני טנוס

קרן נ' עיריית ירושלים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/83A836BB5D4CF932422575AD0056B1BC/$FILE/BD5F24F3ADE50EB9422575AD0033D913.html
תאריך: 
05/05/09
Case ID: 
2473_8
Case type: 
עא
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : אהרון רשף ו/או גליה גרימברג ו/או
אהרון רשף ו/או
גליה גרימברג ו/או

מחמוד חמידאת נ' המפקד הצבאי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/153223A86D1D2516422575AD0056B356/$FILE/CFE6306451B18E19422575AD0031DC47.html
תאריך: 
05/05/09
Case ID: 
8993_8
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : תמיר בלנק (מ.ר. 30016) ו/או
תמיר בלנק (מ.ר. 30016) ו/או

מחמוד חמידאת נ' המפקד הצבאי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/153223A86D1D2516422575AD0056B356/$FILE/CFE6306451B18E19422575AD0031DC47.html
תאריך: 
05/05/09
Case ID: 
8993_8
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : תמיר בלנק (מ.ר. 30016) ו/או
תמיר בלנק (מ.ר. 30016) ו/או

מחמוד עמראן נ' המפקד הצבאי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/62675B9101631817422575AC0056DE29/$FILE/2DE5D9737180CF45422575AC00301339.html
תאריך: 
04/05/09
Case ID: 
1143_9
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : תמיר בלנק ו/או עדי לוסטיגמן
תמיר בלנק ו/או עדי לוסטיגמן

גן שמואל נ' המועצה הארצית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4C0A15C0E616C39B422575AC0056E6A7/$FILE/75306CAE95D62D3B422575AC00308CA5.html
תאריך: 
04/05/09
Case ID: 
8857_8
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : איל גור ואח'
איל גור ואח'

תעשית אבן וסיד נ' המועצה המקומית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/52B6E79325103AF1422575AB00569E59/$FILE/817F2D2A3836BA01422575AB0032F128.html
תאריך: 
03/05/09
Case ID: 
8824_8
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : ליאב ברק מ. ברקוביץ' ואח'
ליאב ברק
מ. ברקוביץ' ואח'

תעשית אבן וסיד נ' המועצה המקומית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/52B6E79325103AF1422575AB00569E59/$FILE/817F2D2A3836BA01422575AB0032F128.html
תאריך: 
03/05/09
Case ID: 
8824_8
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : ליאב ברק מ. ברקוביץ' ואח'
ליאב ברק
מ. ברקוביץ' ואח'

אנג'ליקה נ' משרד הפנים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3FB8300B9DEB4AFE422575AB005630A4/$FILE/006DC7B0C29BCE74422575A400421EFA.html
תאריך: 
03/05/09
Case ID: 
8531_8
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : שירה דונביץ' ו/או גיא
שירה דונביץ' ו/או גיא
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system