:

:

(..פרוספר אסולין נ. שילדקרוט רובר)בתיק שילדקרוט רוברט נ. פרו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B2D456C6BF91EA60422576420051E629/$FILE/7103ABDAED904FDA4225763B001ED4E7.html
תאריך: 
01/10/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
בשא
עורכי דין : :
:
שופטים : כב' השופטת יעל אנגלברג-שהם
כב' השופטת יעל אנגלברג-שהם

משה הרוש נ' אנט אזולאי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/96ECE737851503B7422576330052327A/$FILE/BB24CBC0DDF2548F42257633002B05CD.html
תאריך: 
16/09/09
Case ID: 
2055_9
Case type: 
בשא
שופטים : נשיא
נשיא
עורכי דין : :
:

משה הרוש נ' אנט אזולאי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/96ECE737851503B7422576330052327A/$FILE/BB24CBC0DDF2548F42257633002B05CD.html
תאריך: 
16/09/09
Case ID: 
2055_9
Case type: 
בשא
שופטים : נשיא
נשיא
עורכי דין : :
:

משרד התמ"ת מחלקה נ. שמעון חרדי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/DC9650DB7EC5426B4225763200528AE1/$FILE/CC4CE0A1F46117C642257632002E5159.html
תאריך: 
15/09/09
Case ID: 
1141_8
Case type: 
פ
שופטים : שופטת
שופטת
עורכי דין : :
:

משרד התמ"ת מחלקה נ. שמעון חרדי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/DC9650DB7EC5426B4225763200528AE1/$FILE/CC4CE0A1F46117C642257632002E5159.html
תאריך: 
15/09/09
Case ID: 
1141_8
Case type: 
פ
שופטים : שופטת
שופטת
עורכי דין : :
:

בן שלל יצחק נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/FB61E1A50AF605B84225763100522202/$FILE/6E2124C5D9B7EE6242257631002CA2EE.html
תאריך: 
14/09/09
Case ID: 
1903_9
Case type: 
בל
שופטים : שופטת
שופטת
עורכי דין : :
:

הסתדרות העובדים נ. אסיא תעשיות

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B7C1A3FD7AAF920F422576300061C0CD/$FILE/7DE4A8CAF91079674225762D003C216D.html
תאריך: 
13/09/09
Case ID: 
1016_8
Case type: 
סק
עורכי דין : :
:
שופטים : יפים בהקשר זה דבריו של השופט הצרפתי
יפים בהקשר זה דבריו של השופט הצרפתי

רדה אורי נ. אורטל שרותי כ"א

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7B5F827BDCB2684F422576300051AB6F/$FILE/EA13AA3A02181D744225762C001F4789.html
תאריך: 
13/09/09
Case ID: 
1636_9
Case type: 
עב
שופטים : שופטת
שופטת
עורכי דין : :
:

איגוד ערים - ועד ועבדי איגוד ערים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F31BE0844611BD634225762C006231FE/$FILE/3F2EAA49F60A177E4225762C004A9158.html
תאריך: 
09/09/09
Case ID: 
3579_8
Case type: 
עב
עורכי דין : :
:
שופטים : כב' השופטת יעל אנגלברג-שהם
כב' השופטת יעל אנגלברג-שהם

אמזלג מתי נ. מדינת ישראל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7263BF3C7B99AC3A4225762A0051A7C3/$FILE/80024BF0109E4E5F42257625002E901C.html
תאריך: 
07/09/09
Case ID: 
2569_8
Case type: 
עב
עורכי דין : :
:
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system