אסלייח באסל

אסלייח באסל

בהיג קרואני נ. ביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/81D43A27886DA5D4422576EF00516CBE/$FILE/B41B632C62D86161422576E900477B7C.html
תאריך: 
23/03/10
Case ID: 
1335_9
Case type: 
בל
שופטים : שוורץ מירון
שוורץ מירון
עורכי דין : אסלייח באסל ס. קאסם ואח'
אסלייח באסל
ס. קאסם ואח'

גבן רסמיה נ' המל"ל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2ED8338955E4B7E6422576860051588E/$FILE/2B9D7C19052E0B20422576800046FE8E.html
תאריך: 
08/12/09
Case ID: 
2716_9
Case type: 
בל
עורכי דין : אסלייח באסל
אסלייח באסל
שופטים : נשיאה
נשיאה

איוב אליאס נ. ביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/FEF7B4BD96D181D74225767200518CAE/$FILE/2114BA0B34A16EB94225766F0047A659.html
תאריך: 
18/11/09
Case ID: 
2253_9
Case type: 
בל
שופטים : מירון שוורץ
מירון שוורץ
עורכי דין : אסלייח באסל מוניר ח'יר
אסלייח באסל
מוניר ח'יר

סויטאת גומעה נ. ביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6760AEF8A2F565F14225767200519869/$FILE/5DB289BFC2EA11974225766F0047A1F7.html
תאריך: 
18/11/09
Case ID: 
2240_9
Case type: 
בל
שופטים : מירון שוורץ
מירון שוורץ
עורכי דין : אסלייח באסל מוניר ח'יר
אסלייח באסל
מוניר ח'יר

לינא ח'ורי נ. ביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/61F23DBCCC466C9A42257672005184DD/$FILE/0FCBB44273F58D414225766F0047A371.html
תאריך: 
18/11/09
Case ID: 
2241_9
Case type: 
בל
שופטים : מירון שוורץ
מירון שוורץ
עורכי דין : אסלייח באסל מוניר ח'יר
אסלייח באסל
מוניר ח'יר

סויטאת גומעה נ. ביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6760AEF8A2F565F14225767200519869/$FILE/5DB289BFC2EA11974225766F0047A1F7.html
תאריך: 
18/11/09
Case ID: 
2240_9
Case type: 
בל
שופטים : מירון שוורץ
מירון שוורץ
עורכי דין : אסלייח באסל מוניר ח'יר
אסלייח באסל
מוניר ח'יר

אבו זהיא ניבאל נ. ביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C8B5F460F21280D1422576720051B795/$FILE/CB245A8CEFD7815E4225766F00479D87.html
תאריך: 
18/11/09
Case ID: 
1533_9
Case type: 
בל
שופטים : מירון שוורץ
מירון שוורץ
עורכי דין : אסלייח באסל ס. קאסם ואח'
אסלייח באסל
ס. קאסם ואח'

עילבוני פוזי נ. ביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1F5FC90704D9297E422575F40061A4E2/$FILE/C2B381F935CF8FB7422575ED00477C59.html
תאריך: 
15/07/09
Case ID: 
1428_9
Case type: 
בל
שופטים : מירון שוורץ
מירון שוורץ
עורכי דין : אסלייח באסל מוניר ח'יר
אסלייח באסל
מוניר ח'יר

סוכר אוסאמה נ. ביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B60C6E1E87AF09C4422575F40061A3FF/$FILE/BFB5342901E8A5F3422575ED00477CEC.html
תאריך: 
15/07/09
Case ID: 
1429_9
Case type: 
בל
שופטים : מירון שוורץ
מירון שוורץ
עורכי דין : אסלייח באסל מוניר ח'יר
אסלייח באסל
מוניר ח'יר

סלימאן עאיד נ. ביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0B679C52E582129E42257523005605CE/$FILE/3FDE0D2ADE9E4A1C4225751C002B5AE9.html
תאריך: 
18/12/08
Case ID: 
2173_8
Case type: 
בל
שופטים : מירון שוורץ
מירון שוורץ
עורכי דין : אסלייח באסל מוניר חי'ר
אסלייח באסל
מוניר חי'ר
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system