לאה צמל ואח'

לאה צמל ואח'

נגו'ואה נ' מפקד הכוחות

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/239F932C54D25096422575C200568DD1/$FILE/CF511AD447B5C830422575C2002B77D1.html
תאריך: 
26/05/09
Case ID: 
1171_9
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : לאה צמל ואח'
לאה צמל ואח'

מנאל קונבר נ' שר הפנים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/75DF61E8DC7D9D2C422575C000572121/$FILE/D29A55136D28ADBA422575BB002C6387.html
תאריך: 
24/05/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : לאה צמל ואח' פנינה סין שלום
לאה צמל ואח'
פנינה סין שלום

מנאל קונבר נ' שר הפנים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/75DF61E8DC7D9D2C422575C000572121/$FILE/D29A55136D28ADBA422575BB002C6387.html
תאריך: 
24/05/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : לאה צמל ואח' פנינה סין שלום
לאה צמל ואח'
פנינה סין שלום

אימאן צבאח נ' משרד הפנים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/ED3188C2619B99FE4225754500565B8D/$FILE/E128A64C3C71D00A4225754500382937.html
תאריך: 
21/01/09
Case ID: 
8840_8
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : לאה צמל ואח'
לאה צמל ואח'
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system