יונתן אברהם

יונתן אברהם

צור עוז יזום נ. עירית טבריה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A2589971E4047509422576F4005147DA/$FILE/685355004D12B9B6422576F10048B207.html
תאריך: 
28/03/10
Case ID: 
282_8
Case type: 
א
שופטים : יונתן אברהם
יונתן אברהם
עורכי דין : דניאל רביבו
דניאל רביבו

צור עוז יזום נ. עירית טבריה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A2589971E4047509422576F4005147DA/$FILE/685355004D12B9B6422576F10048B207.html
תאריך: 
28/03/10
Case ID: 
282_8
Case type: 
א
שופטים : יונתן אברהם
יונתן אברהם
עורכי דין : דניאל רביבו
דניאל רביבו

משה סויסה נ' עובה חיים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B76E58A8D5E5043D4225766200516F39/$FILE/49CBD16031C38BB742257661002290EA.html
תאריך: 
02/11/09
Case ID: 
196_9
Case type: 
ברע
שופטים : יונתן אברהם
יונתן אברהם
עורכי דין : גבריאל ישראלי
גבריאל ישראלי

שרף יהודית נ. רמות מושב עובדים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4AE5CF9DD1B07F4A4225765C00723839/$FILE/D2CB0F9E2EE30F1A42257656002D91B4.html
תאריך: 
27/10/09
Case ID: 
698_6
Case type: 
א
שופטים : יונתן אברהם
יונתן אברהם
עורכי דין : גדרון מנחם לכמן ברכה פרי יעל
גדרון מנחם
לכמן ברכה
פרי יעל

אמיל זהר נ. מלון סנט גבריאל בע"מ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1EE5CB477E63D2014225762C0072362A/$FILE/10DB37EDECA03D154225762C0039C5BF.html
תאריך: 
09/09/09
Case ID: 
219_9
Case type: 
ברע
שופטים : יונתן אברהם
יונתן אברהם
עורכי דין : סלים קובטי
סלים קובטי

חברת דואר ישראל בע"מ נ. אומנות המזרח התיכון

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/72D16A79FAA18DFA422575E7005776A9/$FILE/170100185560A6B3422575E50035A91C.html
תאריך: 
02/07/09
Case ID: 
108_9
Case type: 
ברע
שופטים : יונתן אברהם
יונתן אברהם

טרבלסי שמעון נ. עיריית צפת

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E8150F50CE0B1245422575E30056286E/$FILE/F227265078819B84422575E000304FEC.html
תאריך: 
28/06/09
Case ID: 
146_9
Case type: 
עא
שופטים : יונתן אברהם
יונתן אברהם

טרבלסי שמעון נ. עיריית צפת

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E8150F50CE0B1245422575E30056286E/$FILE/F227265078819B84422575E000304FEC.html
תאריך: 
28/06/09
Case ID: 
146_9
Case type: 
עא
שופטים : יונתן אברהם
יונתן אברהם

אלברט לוי נ. מאיר פרץ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B67D5FB8F91876B44225757D00559C0B/$FILE/192B7C0C21F4C5B14225753500478C7A.html
תאריך: 
18/03/09
Case ID: 
192_8
Case type: 
ברע
שופטים : יונתן אברהם
יונתן אברהם
עורכי דין : שמואל יטינזון
שמואל יטינזון

חגי מירום נ. עבד סברי אלעבד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A908EA50EA1DB1154225756100566AEA/$FILE/47E5C4D0C9892CE442257561003354C4.html
תאריך: 
18/02/09
Case ID: 
245_8
Case type: 
עא
שופטים : יונתן אברהם
יונתן אברהם
עורכי דין : בעניין: מוחמד אבו זיד
בעניין:
מוחמד אבו זיד
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system