אופיר מנצ'ל

אופיר מנצ'ל

קוגוט דניאל נ. רשות המיסים

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/23379666681063E74225765C0062B8E5/$FILE/4241BE1ECAF5BA244225765C004F6686.html
תאריך: 
27/10/09
Case ID: 
128_8
Case type: 
תמ
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : מגן אלטוביה
מגן אלטוביה
עורכי דין : אופיר מנצ'ל אמנון רון
אופיר מנצ'ל
אמנון
רון

(.. בס נ. אברהם הוצ--0112937069

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A3667B6044B6EE9142257545005591A7/$FILE/2975A112321175504225753800296DFA.html
תאריך: 
21/01/09
Case ID: 
4003_7
Case type: 
עא
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : ישעיהו שנלר
ישעיהו שנלר
עורכי דין : אופיר מנצ'ל נ ג ד רון דרור ועו"ד אופיר מנצ'ל
אופיר מנצ'ל
נ ג ד
רון דרור ועו"ד אופיר מנצ'ל
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system