יפית מזרחי-לוי

יפית מזרחי-לוי

קרינה זלברשר נ. בטוח לאומי-סני

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/EEDECD77666D52744225770400515122/$FILE/FC755DA8B4169994422577020027E85D.html
תאריך: 
13/04/10
Case ID: 
2136_8
Case type: 
בל
שופטים : ד"ר אריאלה גילצר-כץ
ד"ר אריאלה גילצר-כץ
עורכי דין : אילן יפית מזרחי-לוי
אילן
יפית מזרחי-לוי

קרינה זלברשר נ. בטוח לאומי-סני

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/EEDECD77666D52744225770400515122/$FILE/FC755DA8B4169994422577020027E85D.html
תאריך: 
13/04/10
Case ID: 
2136_8
Case type: 
בל
שופטים : ד"ר אריאלה גילצר-כץ
ד"ר אריאלה גילצר-כץ
עורכי דין : אילן יפית מזרחי-לוי
אילן
יפית מזרחי-לוי

בטוח לאומי-סניף נ. עמירה רפי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/9023AD3E3FEDAF16422576B000513651/$FILE/EF646A643FC64A8D4225769500363FD4.html
תאריך: 
19/01/10
Case ID: 
2491_9
Case type: 
בל
שופטים : כב' השופטת מיכל לויט
כב' השופטת מיכל לויט
עורכי דין : בועז דרנס יפית מזרחי-לוי
בועז דרנס
יפית מזרחי-לוי

אשכר פקר נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6DB81A85D170623C422576560051519F/$FILE/C0A2CC6E87CB5414422576410028F01A.html
תאריך: 
21/10/09
Case ID: 
3676_8
Case type: 
בל
שופטים : יהלום הדס
יהלום הדס
עורכי דין : גיא אבידן יפית מזרחי-לוי
גיא אבידן
יפית מזרחי-לוי

ארקדי נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6A443C2A0484FBA74225764C00515D3A/$FILE/DB9B57C918156EB942257631004978BA.html
תאריך: 
11/10/09
Case ID: 
5032_7
Case type: 
בל
שופטים : ד"ר אריאלה גילצר כץ
ד"ר אריאלה גילצר כץ
עורכי דין : יפית מזרחי-לוי ספיר חיים
יפית מזרחי-לוי
ספיר חיים

חיים בן אדרת נ. בטוח לאומי-סני

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/63F54DF196C918C8422575D70056DE55/$FILE/65D1EFCBF6E28E99422575D60033013E.html
תאריך: 
16/06/09
Case ID: 
7195_6
Case type: 
בל
שופטים : ד"ר אריאלה גילצר-כץ
ד"ר אריאלה גילצר-כץ
עורכי דין : יפית מזרחי-לוי
יפית מזרחי-לוי

חיים בן אדרת נ. בטוח לאומי-סני

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/63F54DF196C918C8422575D70056DE55/$FILE/65D1EFCBF6E28E99422575D60033013E.html
תאריך: 
16/06/09
Case ID: 
7195_6
Case type: 
בל
שופטים : ד"ר אריאלה גילצר-כץ
ד"ר אריאלה גילצר-כץ
עורכי דין : יפית מזרחי-לוי
יפית מזרחי-לוי

שמואל שלם נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/801A904D1C699E48422575910055CA20/$FILE/D1DB511CB9D74F0342257561005FCCD3.html
תאריך: 
07/04/09
Case ID: 
4369_6
Case type: 
בל
שופטים : ד"ר אריאלה גילצר כץ
ד"ר אריאלה גילצר כץ
עורכי דין : הראל ניצן יפית מזרחי-לוי
הראל ניצן
יפית מזרחי-לוי

שמואל שלם נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/801A904D1C699E48422575910055CA20/$FILE/D1DB511CB9D74F0342257561005FCCD3.html
תאריך: 
07/04/09
Case ID: 
4369_6
Case type: 
בל
שופטים : ד"ר אריאלה גילצר כץ
ד"ר אריאלה גילצר כץ
עורכי דין : הראל ניצן יפית מזרחי-לוי
הראל ניצן
יפית מזרחי-לוי

אלבוים ישעיהו נ. בטוח לאומי-סנ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CC9B9B96B02CD737422575460055558F/$FILE/E6C5AF3DDC190209422575360044E5C3.html
תאריך: 
22/01/09
Case ID: 
3218_7
Case type: 
בל
שופטים : ד"ר אריאלה גילצר כץ
ד"ר אריאלה גילצר כץ
עורכי דין : יפית מזרחי-לוי רומי הוניג
יפית מזרחי-לוי
רומי הוניג
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system