י. בן-שלמה

י. בן-שלמה

עזבון ויינברג נ. מס שבח ת"א 1

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A572485661B2B1E34225763A0061F44D/$FILE/4AC2F71C37BC4392422575ED0043D9D2.html
תאריך: 
23/09/09
Case ID: 
1280_6
Case type: 
וע
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : י. בן-שלמה
י. בן-שלמה
עורכי דין : רותי דה-שליט
רותי דה-שליט

-קרן עמית נ. מס שבח מקרקעין

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B54A91CFF02ABC8C4225763A0061F1AF/$FILE/80EDE97604502A8B422575CB003DDBFA.html
תאריך: 
23/09/09
Case ID: 
1069_6
Case type: 
וע
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : י. בן-שלמה
י. בן-שלמה
עורכי דין : שגית כחלון
שגית כחלון

-קרן עמית נ. מס שבח מקרקעין

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B54A91CFF02ABC8C4225763A0061F1AF/$FILE/80EDE97604502A8B422575CB003DDBFA.html
תאריך: 
23/09/09
Case ID: 
1069_6
Case type: 
וע
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : י. בן-שלמה
י. בן-שלמה
עורכי דין : שגית כחלון
שגית כחלון

נצחון נכסים נ. מנהל מיסוי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/DEB00F4C71A51E13422575E30055A59C/$FILE/6B1C7A997F62B812422575A8005075A7.html
תאריך: 
28/06/09
Case ID: 
1462_5
Case type: 
וע
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : י. בן-שלמה
י. בן-שלמה

א. א. נכסים בעמ נ. מנהל מיסוי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4FBE66525F54D8D3422575E30055A662/$FILE/C1DBD4598B94AD2C422575AB003F177C.html
תאריך: 
28/06/09
Case ID: 
1268_7
Case type: 
וע
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : י. בן-שלמה
י. בן-שלמה
עורכי דין : שגית כחלון
שגית כחלון

א.הרמן לפיד נ. מס שבח ת"א 1

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F5137F761C205AB9422575D70056150D/$FILE/9DD06408DFADFE4B422575B9003DB954.html
תאריך: 
16/06/09
Case ID: 
1369_6
Case type: 
וע
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : י. בן-שלמה
י. בן-שלמה
עורכי דין : אורית וינשטיין
אורית וינשטיין

יונה קליימן נ. מס שבח ת"א 1

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/BCE3CCF36594582A422575D200559EAF/$FILE/37B080A541BB3715422575B90050B6A1.html
תאריך: 
11/06/09
Case ID: 
1042_6
Case type: 
וע
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : י. בן-שלמה
י. בן-שלמה
עורכי דין : הכהן איתי
הכהן איתי

יונה קליימן נ. מס שבח ת"א 1

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/BCE3CCF36594582A422575D200559EAF/$FILE/37B080A541BB3715422575B90050B6A1.html
תאריך: 
11/06/09
Case ID: 
1042_6
Case type: 
וע
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : י. בן-שלמה
י. בן-שלמה
עורכי דין : הכהן איתי
הכהן איתי

מועלם נ. מס שבח ת"א 1

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/20408FC5A1E3FAE1422575B500567A5F/$FILE/D66F21AE880803A8422575AB004C2F16.html
תאריך: 
13/05/09
Case ID: 
1235_6
Case type: 
וע
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : י. בן-שלמה
י. בן-שלמה
עורכי דין : שגית כחלון
שגית כחלון

מרום השרון חברה נ. מס שבח ת"א

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/04F768A20E98D469422575B50057A75D/$FILE/BA41825DACFBDCF3422575B5004BD007.html
תאריך: 
13/05/09
Case ID: 
1115_7
Case type: 
וע
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : י. בן-שלמה
י. בן-שלמה
עורכי דין : מיכל ריצ'ולסקי
מיכל ריצ'ולסקי
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system