,

,

איגוד נותני שירותי סיעוד נ' המל"ל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/53DC361C559914B64225755300564073/$FILE/996CF83E2F8C27D94225755100314B6D.html
תאריך: 
04/02/09
Case ID: 
1003_9
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : , איתן צחור אלי לוטן ד"ר פרידמן,
,
איתן צחור
אלי לוטן
ד"ר
פרידמן,

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ נ' המל"ל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/407EE05D854C59D6422575510056635C/$FILE/AE4B7F09AEE37BA24225755100365810.html
תאריך: 
02/02/09
Case ID: 
9109_8
Case type: 
עתמ
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : , יעקב עדי
,
יעקב
עדי
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system