אני מסכים/מה שהטענות ישמעו בפני הרשם והתיק יועבר לשופט למתן פסק דין.

אני מסכים/מה שהטענות ישמעו בפני הרשם והתיק יועבר לשופט למתן פסק דין.

וידר אליעזר נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0C6BFBDD56E8F21B4225763100515F32/$FILE/973FAC6221A52F3842257601004B053D.html
תאריך: 
14/09/09
Case ID: 
2543_8
Case type: 
בל
עורכי דין : אילנית גדקר-אהרוני
אילנית גדקר-אהרוני
שופטים : אני מסכים/מה שהטענות ישמעו בפני הרשם והתיק יועבר לשופט למתן פסק דין.
אני מסכים/מה שהטענות ישמעו בפני הרשם והתיק יועבר לשופט למתן פסק דין.

וידר אליעזר נ. בטוח לאומי-סניף

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0C6BFBDD56E8F21B4225763100515F32/$FILE/973FAC6221A52F3842257601004B053D.html
תאריך: 
14/09/09
Case ID: 
2543_8
Case type: 
בל
עורכי דין : אילנית גדקר-אהרוני
אילנית גדקר-אהרוני
שופטים : אני מסכים/מה שהטענות ישמעו בפני הרשם והתיק יועבר לשופט למתן פסק דין.
אני מסכים/מה שהטענות ישמעו בפני הרשם והתיק יועבר לשופט למתן פסק דין.

נסים יוסף נ. בטוח לאומי-סניף ב

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/29D779CF9505349D422575510055A8B0/$FILE/AE01DC41BDD563DD42257546004822D4.html
תאריך: 
02/02/09
Case ID: 
3321_8
Case type: 
בל
עורכי דין : אילנית גדקר – אהרוני
אילנית גדקר – אהרוני
שופטים : אני מסכים/מה שהטענות ישמעו בפני הרשם והתיק יועבר לשופט למתן פסק דין.
אני מסכים/מה שהטענות ישמעו בפני הרשם והתיק יועבר לשופט למתן פסק דין.
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system